‘Goede redenen voor breuk met adviesraad asperge’

18-01-2017 | Laatste update op 13-09 | |
LTO heeft de samenwerking met de Landelijke Adviesraad Asperge opgezegd. - Foto: Stan Verstegen
LTO heeft de samenwerking met de Landelijke Adviesraad Asperge opgezegd. - Foto: Stan Verstegen

Dat LTO de samenwerking met de Landelijke Adviesraad Asperge heeft opgezegd, is met goede redenen. Zo reageert Janny Trouw op een recente column van aspergeteler Walter Gubbels.

Janny Trouw was tot afgelopen oktober coördinator voor de landelijke LTO-adviesgroep Asperges, deze taak is sindsdien overgenomen door Robert van Appeldoorn.

Gubbels stelt in zijn column dat de representatieve samenstelling van de raad er in zijn opvatting voor zorgde dat er een vruchtbare samenwerking kon ontstaan met ZLTO, LLTB en met Aceera. Hij spreekt zijn verbazing uit over de beslissing van LTO om uit de adviesraad te stappen.

LTO behartigt sectorbelangen

Trouw wijst erop dat de oude landelijke commissie enkele jaren is geleden omgevormd tot de adviesraad, samen met Aceera. “De samenwerking binnen was goed, maar niet op gelijkwaardige basis: van de leden was een kleine minderheid LTO-lid. Anders gezegd was er amper sprake van LTO-vertegenwoordiging, terwijl er wel beleidszaken werden besproken als arbeid, en over bodem en gewasbescherming. Dat zijn echt zaken die primair op het bord van LTO horen te liggen, LTO is de belangenbehartiger in beleidszaken die de sector aangaan.”

Ze vervolgt: “In de column wordt ons min of meer verweten dat we zonder omhaal voor onze leden kiezen, en voor het belang van een sterke belangenbehartigende organisatie. Laat echter duidelijk staan dat we pal staan voor onze taak, met een daarbij passende organisatiestructuur. Walter Gubbels spreekt over zijn vrees dat de beslissing van LTO het begin is van een verder uitdiepende verdeeldheid binnen de sector. Het tegendeel is het geval: belangenbehartiging hoort bij LTO. Dat dat moet helder zijn naar de buitenwacht, om gezien te worden als een krachtige spreekbuis voor de hele sector.”

Samenwerking blijft

We zijn uit de Adviesraad gestapt, maar hebben de deur zeker niet dicht gegooid. We willen blijven samenwerken met Aceera. Bijvoorbeeld met de organisatie van de landelijke demodag voor asperges, of als ze geconfronteerd wordt met onderwerpen op het vlak van belangenbehartiging. Vragen die om een reactie, of om actie, dan zullen we er zijn. Zoals wij omgekeerd naar Aceera zullen gaan voor aangelegenheden op het vlak van aspecten als promotie en teelt.”

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt
Meer over


Beheer