‘Goede prijzen’

17-09-2012 | Laatste update op 19-09 | |
‘Goede prijzen’

Met de stellingenteelt is het relatief snel gebeurd, constateert Jack Hereijgers in Zundert. De trayplanten waren –na voortrekken op het trayveld- op 8 en 9 juli op de stellingen gezet. Begin augustus kwam de productie op gang.

“We wilden vroeg beginnen, om in september niet in de knel te komen met het werk voor de gestookte doorteelt in de kas. Consequentie was wel dat het in de loop van augustus even heel erg druk werd, omdat die stellingpluk -toen met een hoge productie- samenviel met de het werk voor de start van die kasteelt. De prijsontwikkeling voor de stellingaardbeien was de eerste 10 dagen gelukkig wel goed, daarna kwam de klad erin. Dat we vroeg klaar waren met de stellingpluk kwam vooral door het warme weer rond het weekend van 17-18 augustus, waardoor we op het eind te veel fijne vruchten hadden. Achteraf bezien hadden we de teelt iets later moeten starten, maar dan hadden we waarschijnlijk minder van de goede prijsvorming in de eerste helft van augustus kunnen profiteren. Al met al is het weer erg bepalend geweest voor het productieverloop.”De planten blijven op de stellingen staan om doorgeteeld te worden. Vorige week  stonden de planten schoon, was Paraat bijgedruppeld en een spintbestrijding uitgevoerd. Verder worden de planten bijgehouden tegen invallende meeldauw.”In de gestookte kasteelt werden vorige week de bloemtakken doorgehaald. Deze glasplantingen zijn van 10 tot 22 augustus op de goten gegaan, om aldus een goede productiespreiding te realiseren. Hereijgers verwachtte eind vorige week rond 20 september (eind deze week dus) te kunnen starten met plukken. “In eerste instantie rekende ik erop dat we vroeger zoude kunnen beginnen, maar twee weken geleden viel er een vertraging in. In de plantingen van rond half augustus moeten de vruchten nog in komen, dat wordt eind september/begin oktober voordat we daar kunnen beginnen. De laatste plantingen staan net in bloei, die lopen echt ver achter.  De vroegste planting (van 10/8) is in de loop van deze week (38) in productie gekomen.Hereijgers heeft daarnaast nog koude teelten in een plastic tunnel en in een foliekas. De tunnelteelt is van 13 juli, die kwam op 25 augustus al in productie. Vorige week was de verwachting er nog zo’n 10 dagen te kunnen plukken. De  kasteelt is van 30 juli, daar kwam de productie vorige week (week 37) op gang.De benodigde trayplanten worden in eigen beheer gekweekt, van zelf geproduceerd hangend stek. De eerste stekronde startte vroeg, dat was op 10 juli. “Daar zijn we weer snel mee gestopt, want de stekken waren toen snel op. Vanaf 25 juli hebben we de draad weer opgepakt, toen hadden we stek teveel. Als je kijkt naar de weggroei, dan zie je eigenlijk geen verschil. Die later gestekte planten kregen meteen een week warm weer mee, het aanslagpercentage van die planten is misschien wel hoger dan van die vroege planten. Die moesten het aanvankelijk doen met veel koeler weer.”

Hereijgers
Jack Hereijgers aardbeiteler
Meer over


Beheer