Doorgaan naar artikel

‘Goede preiprijs compenseert tegenvallende kilo’s’

Twan Wijnen in Maasbree is volop bezig met het rooien van de winterprei. “We zijn nu bezig met de oogst van de rassen Flexton, Harston, Laston en Impala”, geeft hij op 13 februari aan. “Op dit moment hebben we nog zo’n 12,5 hectare staan. Deze rooien we tussen nu en eind mei.”

Wijnen is tevreden over de kwaliteit van de prei. Dit is volgens hem mede te danken aan de droge zomer, waardoor schimmels weinig kans kregen. “En gelukkig heeft het feit dat we de prei niet hebben afgedekt tijdens de vorst in december ook geen nadelige kwaliteitseffecten gehad.”

Het aantal kilo’s valt wel fors tegen. “We oogsten nu amper 35 ton per hectare; dat is nog minder dan bij de herfstprei. Normaal halen we in deze periode toch wel minimaal 50 ton per hectare. Deze tegenvallende producties hebben alles te maken met de droogte en hitte van afgelopen zomer; hierdoor heeft de winterprei te weinig echte groeidagen gehad.”

Goede preiprijzen

Het positieve nieuws is dat de prijzen de laatste weken naar behoren zijn, geeft Wijnen medio februari aan. “De prijs ligt gemiddeld op één euro per kilo; dat is gewoon goed”, zegt Wijnen, die zijn producten afzet via telersvereniging Fossa Eugenia. “Waarschijnlijk is dit het gevolg van een beperkter aanbod, aangezien ook de producties van andere telers tegenvallen. En ook in het buitenland komen de kilo’s lager uit. De goede prijs compenseert in ieder geval het tegenvallende aantal kilo’s.”

Hoge gronddruk

Hoeveel prei hij komend seizoen gaat telen, daar is Wijnen nog niet helemaal over uit. “Ik probeer vast te houden aan de 50 hectare van afgelopen seizoen, maar het kan zijn dat we hier en daar nog wat moeten bijsturen. Zeker omdat er nog zoveel onduidelijk is qua regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft het telen van rustgewassen en de aanleg van bufferstroken. Daarnaast is het veel lastiger dan in voorgaande jaren om de benodigde grond bij elkaar te krijgen. De druk op de grondmarkt is beduidend hoger dan andere jaren; waarschijnlijk ook als gevolg van de veranderende wet- en regelgeving.”

Planten besteld

Wijnen heeft inmiddels wel al de eerste planten voor het nieuwe seizoen besteld. “Dat moest ook wel, want die gaan al in april de grond in. Maar voor de rest maken we nog even pas op de plaats. Wanneer iemand trouwens nog grond in de omgeving van Maasbree beschikbaar heeft voor komend seizoen, dan houd ik me aanbevolen!”

Auteur: Ank van Lier

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Twan Wijnen

vollegrondsgroenteteler in Maasbree (L.)

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin