Doorgaan naar artikel

Goede kropsla bij laag fosfaatgetal en hoog gehalte organische stof

Kropsla blijkt op een kleigrond die rijk is aan organische stof ook bij een lage fosfaattoestand een prima krop te kunnen geven. Dit nieuwe inzicht komt voort uit een bakkenproef van Wageningen UR.

Tot nu was het uitgangspunt dat voor een geslaagd eindproduct, kropsla een goede fosfaattoestand van de grond nodig had en een hoge fosfaatbemesting. Uit het onderzoek van onderzoeker Kees van Wijk van Wageningen UR blijkt nu dat dit ook bij een Pw-getal van 21 kan, mits het organischestofgehalte hoog genoeg is.

Onderzoek in bakken

Van Wijk deed een bakkenproef met twee verschillende grondsoorten en drie groenbemesters. Daarin zijn de effecten van extreem lage fosfaatgehaltes bij twee organische stofgehaltes bekeken. In deze extreme proefsituatie bleek de beste groenbemester winterwikke slechts 5 procent bij te dragen aan de fosfaatbehoefte van het zeer fosfaatbehoeftige volggewas kropsla. Als voorvrucht werden verder winterrogge en zwaardherik in de bakken gezaaid.

Op de kleigrond van PPO-AGV te Lelystad, met Pw 4 en een laag percentage organische stof (1,2%), was er geen sprake van een geslaagde slateelt. Op de kleigrond van de Zonnehoeve, met Pw 21 en een hoog percentage organische stof (4,1%), gaf de sla verrassenderwijs wel een goed eindproduct.

Bron van fosfaat?

Uit het onderzoek is nog onvoldoende duidelijk geworden uit welke bronnen het slagewas zijn fosfaatbehoefte heeft gehaald. Er is een vermoeden dat het uit de organisch gebonden fosfaatpool komt. Vervolgonderzoek kan hierover duidelijkheid geven.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin