Doorgaan naar artikel

‘Goed teeltjaar komkommer gehad’

Komkommer

Foto: Gerard Boonekamp

“Dit is een teeltjaar met een hogere productie van grove komkommers”, zegt Danny Verwoerd, bedrijfsleider van Gebr. Vollebregt in Poeldijk.

In week 42 is een derde van de oppervlakte voor het laatst geoogst. Een week later zijn de laatste komkommers op de rest van de tuin gesneden. De productie is over het hele teeltseizoen 224 stuks/m2 met een gemiddeld vruchtgewicht van 410 gram per komkommer. “We gaan ervoor om veel 40’ers te snijden. 2 jaar geleden hadden we 220 stuks van 400 gram gesneden. Dit jaar hebben we meer stuks met een hoger vruchtgewicht gesneden. Dat is het gevolg van de omzetting van het vele licht. Hiervoor hebben geen extra vruchten aangehouden, maar wel grovere komkommers gesneden. Wel waren de eindvruchten door het eerder koppen grover.”

Zuiniger komkommer geteeld

De teelt is dit jaar op 20 en 21 september gekopt. Dat is eerder dan anders jaren, toen de productie pas in week 45 eindigde. Reden voor het eerder stoppen is om energie te besparen. Verwoerd: “Het gasverbruik is nu 19,5 m3/m2. De afgelopen twee jaar was dat 33m3/m2. Een reductie van 13,5 kuub gas. Ondanks dat de WKK niet hoefde te draaien voor de CO2, omdat we sinds juni een OCAP-aansluiting hebben, hebben we veel zuiniger geteeld.”

We hebben geen last van een pythiumaantasting gehad

Het zuiniger telen heeft niet geleid tot problemen met Botrytis, Phytophtora en Pythium. “We hebben geen last van een pythiumaantasting gehad, omdat we dit jaar er tegenaan zijn gegaan met goed preventief druppelen.”

Groot probleem met meeldauw in komkommer

Het ras Lausanna (Rijk Zwaan) is gevoelig voor meeldauw, maar wordt geteeld vanwege de grovere komkommers. Deze schimmelziekte is in de laatste fase van de teelt een groot probleem geworden. Gedurende de gehele tweede teelt is er bijna wekelijks gespoten om meeldauw onder controle te houden. Het spuiten is afwisselend met chemische middelen, zoals Abir, Bifasto en Frupica, en met biologische middelen als Serena, Taegro en Sonate gedaan.

​“Na het koppen van de planten hebben we nog 2 spuitrondes gedaan. We dachten dat we wel genoeg hadden gespoten en alles ook goed hadden geraakt om de schimmelziekte onder controle te hebben. Maar dat was niet zo, want anderhalve week voor het einde van de teelt werd het hele gewas wit van de meeldauw. Ondanks dat we veel middelen tegen deze schimmelziekte hebben moeten spuiten, blijft Lausanna nog wel ons hoofdras voor de tweede teelt omdat we er wel de beste resultaten mee halen”, aldus de bedrijfsleider.

Klein hoekje komkommerbontvirus

In een klein hoekje van 1 tralie is in augustus het komkommerbontvirus gevonden. “Doordat we het zo laat in het teeltseizoen pas vonden, was het nog redelijk onder controle te houden.”

Rupsen was in de tweede komkommerteelt geen probleem; alleen in de eerste teelt. Tegen spint hoefde niet te worden gespoten. Hiertegen zijn om de zes weken kaartjes met roofmijt Neoseiulus californicus opgehangen en roofmijt Phytoseiulus persimilis pleksgewijs uitgestrooid, zodat spint geen kans heeft gekregen. Luis was in de tweede teelt geen probleem.

Zelf gaan we meerdere keren de kas rond met waterstofperoxide om alles, zoals kasopstanden en teeltsysteem, goed te raken voor ontsmetting

Nieuw teeltplan

Na het beëindigen van de teelt is het gewas geruimd en zijn in week 44 de steenwolmatten uit de kas gegaan. Voor het goed schoonmaken en ontsmetten wordt drie maanden de tijd genomen. Een loonwerker spuit kas uit tegen aanslag. Verwoerd: “Zelf gaan we meerdere keren de kas rond met waterstofperoxide om alles, zoals kasopstanden en teeltsysteem, goed te raken voor ontsmetting.”

Op 1 februari staat de start van nieuwe teelt met het ras Upstage gepland. “We starten met 1,5 stengels/m2. Begin maart worden de stengels verdubbeld.”

AC-folie

Als het in januari koud weer is, wordt er een week voor de teeltstart van komkommer een vast AC-folie bovenin de kas aangebracht. Samen met het beweegbare scherm moet dat voor voldoende energiebesparing zorgen. Dit jaar is het vaste folie niet aangebracht, omdat het relatief warm was.

De eerste teelt is lang en loopt door tot begin juli. Dan begint net als dit jaar een korte tweede teelt.

Auteur: Harry Stijger

Beheer
WP Admin