Goed gesternte hardfruitseizoen ondanks corona

29-07-2020 | Laatste update op 26-10 | |
Elstaroogst laagste uit recente geschiedenis. - Foto: ANP
Elstaroogst laagste uit recente geschiedenis. - Foto: ANP

Ondanks corona-effecten, zoals het schrappen van landelijke fruitplukdagen, is het gevoel over hardfruitseizoen 2020 gunstig.

Telers hebben misschien zorgen over de komende oogst. Krijgen ze voldoende personeel en blijft die gezond? Puur op basis van de marktsignalen verwacht de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) in ieder geval een goed afzetjaar. Dat zegt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. Een stabiele Conference-oogst, maar ook een recordlage Elstar-oogst, moeten tot gunstige prijsvorming leiden, al dan niet geholpen door een mogelijk eerlijke-prijskeurmerk.

Prijsverwachtingen

Tijdens de coronacrisis is de vraag naar fruit gestegen. Boerderijwinkels voelen dat het sterkst. De seinen staan voor Van den Anker op groen. In landen als het Verenigd Koninkrijk is de aandacht voor gezonde voeding na de coronacrisis flink gestegen. “Het biedt mogelijkheden om de prijs echt omhoog te brengen. Dat is nodig om de kosten voor extra eisen aan de teler te vergoeden.”

Gerard van Anker, voorzitter van de NFO, heeft positieve marktverwachtingen voor hardfruit. - Foto: NFO.

Gerard van Anker, voorzitter van de NFO, heeft positieve marktverwachtingen voor hardfruit. – Foto: NFO.

Internationale oogstraming Prognosfruit

Wat de echte afzetkansen zijn voor Nederlands fruit wordt pas duidelijk op 6 augustus, tijdens de presentatie van de internationale oogstraming Prognosfruit. Duidelijk is al wel dat België meer Conference plukt dit jaar. Hoe groot de Duitse Elstar-oogst geraamd wordt, is ook volgende week duidelijk. Was de lage Italiaanse perenoogst afgelopen jaar misschien de meest bepalend factor voor de Conference-verkoop? Van den Anker gelooft niet dat het een doorslaggevende rol speelt. In de aanloop naar Prognosfruit loopt de termijnmarktprijs (vraag) voor Conference in in ieder geval op.

Stempel coronacrisis

De coronacrisis is nog lang niet naar de achtergrond verdwenen. Het speelt in pluk en afzet een grotere of kleinere rol. Zo worden bij de start van het seizoen geen landelijke plukdagen georganiseerd. “Dat trekt toch duizenden mensen. Dat is moeilijk te organiseren met de coronamaatregelen. We denken na over hoe we de start van het seizoen inluiden met de campagne De Fruitigste”, aldus Van den Anker.

De belangrijkste taak op korte termijn voor NFO is telers voor te lichten hoe ze veilig grote groepen plukkers uit Oost-Europa aan het werk houden. Uitbraken bij grote teeltbedrijven in Engeland en het Duitse Beieren moeten voorkomen worden.

Overleg tuinderskeurmerk

Na de zomer schuift Van den Anker aan bij overleg van de Farmers Defence Force (FDF) met supermarkten over een boervriendelijk keurmerk. Het biedt mogelijkheden een eerlijke prijs te realiseren voor de inzet van telers, verwacht hij. De fruittelers zaten eerste rij in overleg tijdens de boerenprotesten met het landbouwcollectief, maar dat is beëindigd. “Op onderwerpen weten de organisaties zich wel beter te vinden, zoals bij het keurmerk FarmerFriendly. We zijn gevraagd bij dit overleg te zitten.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer