GN: grote kassen geen korting collectief zuiveren

23-10-2020 | |
Collectieve zuivering kan een goedkopere oplossing zijn, maar blijkt niet voor alle aangemelde initiatieven interessant of haalbaar. Foto: Peter Visser
Collectieve zuivering kan een goedkopere oplossing zijn, maar blijkt niet voor alle aangemelde initiatieven interessant of haalbaar. Foto: Peter Visser

Waterzuiveringscoöperatie Westland spreekt tegen dat grote glasbedrijven bevoordeeld worden om ze te laten deelnemen in collectieve plannen.

De gemeente Westland, Hoogheemraadschap Delfland, provincie Zuid-Holland en Waterzuiveringscoöperatie Westland hebben recent een bestuurlijk convenant getekend over collectieve zuivering van water uit de glastuinbouw.

Onduidelijkheid over haalbaarheid en kosten

Het was aanleiding voor LPF Westland om kritische vragen te stellen over de plannen. Die partij krijgt signalen dat de voortgang bemoeilijkt wordt. Zo zou onduidelijkheid zijn over de haalbaarheid van het produceren van gietwater uit afvalwater en onduidelijkheid over investeringen en kosten voor de bedrijven. Een aantal glastuinbouwbedrijven zou de samenwerking hebben opgezegd. Grotere bedrijven zouden nu tegen geringere kosten kunnen instappen.

Kostenverdeling niet veranderd

Jacco Vooij, voorzitter van Waterzuiveringscoöperatie Westland en Glastuinbouw Nederland Westland (GN), herkent zich niet in de aangehaalde signalen over grote bedrijven. “De kostenverdeling is maanden geleden al bepaald door een werkgroep ondernemers, bestaande uit grote en kleine bedrijven, substraatteelt en grondteelt. Daar is een evenwichtige kostenverdeling uitgekomen, waarbij ook gekeken is naar de kosten die een bedrijf zou maken bij individuele zuivering. Voor grote bedrijven is dat eerder interessant dan voor kleine bedrijven en daar is in de kostenverdeling rekening mee gehouden, met goedkeuring van de kleinere bedrijven in de werkgroep.”

Geen eindbesluit over investering

Het klopt dat de coöperatie het bestuurlijk convenant heeft ondertekend, maar dat betekent feitelijk dat de uitwerking verder wordt doorgezet, stelt Vooijs. Een eindbesluit over de investering is er nog niet. Zo is de precieze hoogte van de investeringen nog niet bekend.

Lees verder onder de foto

Collectieve zuivering kan een goedkopere oplossing zijn, maar blijkt niet voor alle aangemelde initiatieven interessant of haalbaar. - Foto: Peter Visser

Collectieve zuivering kan een goedkopere oplossing zijn, maar blijkt niet voor alle aangemelde initiatieven interessant of haalbaar. – Foto: Peter Visser

Draagvlak nog niet groot genoeg

Belangrijk is ook dat er voldoende glasareaal bij de coöperatie is aangesloten. Is dat voldoende om de investeringen te kunnen terugbetalen? Vooijs denkt dat dit draagvlak uiteindelijk groot genoeg zal zijn, maar nu nog niet. “De coöperatie heeft er alle vertrouwen in dat er voldoende areaal zal zijn om de businesscase sluitend te krijgen. De installaties worden momenteel verder uitgewerkt en pas als de investeringen definitief bekend zijn, kan de eindconclusie worden getrokken. De ledenwerving zal de komende maanden nog doorgaan.” Gemikt wordt op circa een kwart van de glastuinbouwhectares in het gebied.

Ozoninstallatie

Hoogheemraadschap Delfland zal bij een eindakkoord een ozoninstallatie bouwen om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit het water te halen. Om zoveel mogelijk ondernemers de kans te geven aan te sluiten, wordt bovendien een extra persleiding gelegd en een gemaal gebouwd. Alle kosten worden uiteindelijk terugbetaald door heffingen van de aangesloten bedrijven in Waterzuiveringscoöperatie Westland. De gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland staan garant.

Westland garant voor € 2 miljoen

Westland zou garant moeten staan voor € 2 miljoen, maar moet de politieke partijen nog in een besloten vergadering bijpraten over de voortgang van het project. Die bijeenkomst lijkt vertraagd. LPF Westland vraagt zich af of de streefdatum van 2021 wel gehaald wordt omdat vergunningen voor het leggen van leidingen in de gemeente nog moet worden opgestart. Het project heeft overigens een uitstel gekregen voor de collectieve zuiveringsplicht tot 2023.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer