GMO-voorstel raakt afzetvrijheid groente

12-05-2015 | |
GMO-voorstel raakt afzetvrijheid groente

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om telers te verplichten 80 procent van de productie via de afzetorganisatie te laten afzetten.

Voor 20 procent komt dan een vrijstelling voor alle lidstaten. Over het voorstel is in de laatste Europese expertgroepvergadering veel discussie ontstaan onder EU-lidstaten.

De Europese Commissie wil wel voorkomen dat telers hun beste producten zelf verkopen en de rest via de afzetorganisatie. Voor thuisverkopers zou het voorstel een verslechtering betekenen. Nu is in EU-regels opgenomen dat 25 procent van de producten mag worden verkocht via thuisverkoop. Lidstaten hebben daar ook eigen vrijheid in. Dat zou in dit voorstel vervallen. Het voorstel leidt echter tot zoveel discussie dat een aanpassing van het percentage te verwachten valt.

De Europese Commissie werkt aan een herziening van de GMO-regels. Dat kan in september tot meer definitievere voorstellen leiden. Zo wil de Europese Commissie de regels eenvoudiger maken, maar ook misbruik voorkomen. Het voorstel dat afzetorganisaties actieve professionele telers moeten hebben, is daar een voorbeeld van. Nu wil de commissie voorkomen dat een teler met honderd hectare 19 niet-actieve stromannen gebruikt om een telersvereniging in scène te zetten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer