Doorgaan naar artikel

‘GMO of geen GMO?’

GMO of geen GMO? premium

GMO of geen GMO?

De discussie over behoud van GMO wordt nu gevoerd in een extreem warme meimaand. Die warmte is een extra argument voor behoud.

Bij voedselbank Haaglanden weten de 3.500 cliënten niet wat ze overkomt. Al 4 weken lang zit er asperge in het pakket omdat Bakker Barendrecht hiervoor genoeg aanlevert. Echt uniek, zo laat de stichting weten, oftewel: een absoluut dieptepunt in de markt. Het is een schrale troost dat ook andere doelgroepen nu gewonnen kunnen worden voor het witte goud, dat normaal buiten hun budget ligt.

Kwetsbaarheid groeit

Het toont vooral aan hoe kwetsbaar de afzet is voor asperges (en momenteel voor een reeks andere groente). Verschillende aspergetelers hebben recent vraagtekens gezet bij het effect van GMO. Het zou in het verleden de groei van meerjarige gewassen als asperges te hard hebben gestimuleerd. Opgeteld met de productiegroei in Duitsland is de markt kwetsbaar geworden. Daar komt dan nog een ongewoon warme maand mei bij en je hebt de ingrediënten voor de huidige afzetmalaise met veel kwetsbaarheid.

Is dat verwijzen naar GMO terecht? Misschien wel, maar het zal ook niet het hele verhaal zijn. Juist nu moeten telers nadenken over die vermaledijde regeling met in hun achterhoofd de weersextremen. GMO staat nu ter discussie met 5 afzetorganisaties die er even uit gestapt zijn (pauzestand). Gaan ze met een vernieuwde en verbeterde nationale strategie wel weer instappen? In die nieuwe strategie is de focus meer gericht op verduurzaming en vernieuwing. De mogelijke marktverstorende elementen zijn er al uit.

preventie-arsenaal

Doordat GMO nu lijkt uitgeschakeld bij de 2 grootste aspergeorganisaties The Greenery en ZON, was ook het preventie-arsenaal van de organisaties buiten gebruik. Niet dat Nederland een grote traditie heeft op dat punt, maar het vertrouwen in de markt zou er bij winnen als die instrumenten wel klaar stonden voor telers in moeilijke omstandigheden.

Met deze bizarre lentemaand zie je dat de afzetmarkt extra kwetsbaar is geworden en de eisen (PlanetProof) en kosten (arbeid) stijgen. Met GMO zou een teler bij de keuze vroeg te stoppen met de oogst daarvoor een vergoeding krijgen. Ouderwetse gedachte misschien, maar voor barre marktsituaties zijn barre instrumenten nodig. En die zet je bij het huisvuil door te pleiten voor afschaffing van GMO omdat het marktverstorend zou zijn.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin