Doorgaan naar artikel

GMO-gelden telersverenigingen naar energiecrisis

Voor investeringen in bijvoorbeeld led is meer GMO-subsidie beschikbaar. - Foto: Misset

Voor investeringen in bijvoorbeeld led is meer GMO-subsidie beschikbaar. - Foto: Misset

De regeling voor GMO-subsidie lijkt een belangrijk instrument om gasverbruik op bedrijven te verminderen.

De Nederlandse producentenorganisaties zijn volop bezig met het opstellen van de operationele plannen, waarmee GMO-subsidie kan worden aangevraagd voor 2023. Deze plannen zullen komende weken ingediend worden bij uitvoerder van de regeling RVO. Nederland heeft nieuwe subsidievoorwaarden in een nieuwe GMO-verordening. Die maakt investeringen in duurzaamheid bijzonder aantrekkelijk.

Meer subsidie voor duurzame investering zoals led

Telersverenigingen kunnen namelijk een verhoogde Europese subsidiebijdrage krijgen die 80% bedraagt van de investering. Normaal is de subsidiebijdrage 50%. De extra steun volgt als zij meer dan 20% van hun ingediende investeringsplannen over duurzaamheid laten gaan. Daar hoort ook het vervangen van traditionele lampen naar ledlampen bij. Het Europese geld is niet eindeloos beschikbaar, maar tot een plafond van 4,1% van de omzet van de telersvereniging.

De GMO-regeling kan daarmee de impact van de energiecrisis helpen opvangen. Dutch Produce Association (DPA) is het platform voor Nederlandse producentenorganisaties met GMO-gelden. DPA ziet dat verenigingen daarop inspelen. “Vanzelfsprekend zullen de producentenorganisaties goed kijken wat op korte maar ook op de lange termijn nodig is. We verwachten dat fors zal worden ingezet op verduurzaming van de sector, waaronder minder afhankelijkheid van fossiele energiebronnen.”

Vangnet voor bedrijven in problemen binnen GMO

De GMO-regeling kent een vangnet voor bedrijven in problemen, het onderlinge fonds binnen de vereniging. Deze maatregel kan ingezet worden om telers te ondersteunen, maar dat lijkt lang niet zeker. “Hoe en of die al ingezet zullen gaan worden in de komende operationele plannen is ons nog niet bekend. Er moet nog de nodige ervaring mee opgedaan worden”, laat DPA weten, bij monde van Wim Rodenburg. Hij is verantwoordelijk voor GMO-zaken binnen DPA.

Beheer
WP Admin