Doorgaan naar artikel

Glastuinders houden bassins gevuld

Glastuinders weten hun waterbassins doorgaans nog redelijk goed gevuld te houden, al kan er hier en daar een luchtbel omhoog komen bij lager waterpeil. - foto: G&F

Glastuinders weten hun waterbassins doorgaans nog redelijk goed gevuld te houden, al kan er hier en daar een luchtbel omhoog komen bij lager waterpeil. - foto: G&F

De glastuinders hebben ondanks de droogte nog genoeg water in hun bassins voor hun gewassen.

Glastelers zien het waterpeil in hun bassins wel dalen, maar over het algemeen zeggen ze te verwachten dat ze het wel zullen redden, door ze bij te vullen met leidingwater, bronwater of omgekeerde-osmosewater. Ook kan er nog slootwater of bronwater worden gebruikt.

Substraatgroente gevoeliger

Volgens Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij LTO Glaskracht Nederland, is er geen sprake van bepaalde gebieden in het land waar de droogte extra problemen voor glastelers veroorzaakt. Wel zijn er hier en daar individuele telers die kampen met schaarste aan water, en zijn in zijn algemeenheid de langdurende teelten van groente op substraat gevoeliger voor eventuele problemen met de waterkwaliteit.

Glastuinders weten hun waterbassins doorgaans nog redelijk goed gevuld te houden, al kan er hier en daar een luchtbel omhoog komen bij lager waterpeil. - Foto: G&F

Glastuinders weten hun waterbassins doorgaans nog redelijk goed gevuld te houden, al kan er hier en daar een luchtbel omhoog komen bij lager waterpeil. – Foto: G&F

De meeste telers zijn bijtijds al begonnen met osmose- of bronwater bijmengen in hun waterbassins. Op die bedrijven zijn er minder problemen met een hoger natriumcijfer dan op glastuinbouwbedrijven die eerst nog een groot deel van hun bassinwater gebruikt hebben, en daardoor nu moeten werken met in verhouding grotere hoeveelheden gietwater uit externe waterbronnen.

Westlands slootwater nog goed

Telers in het Westland die slootwater toepassen, geven aan dat de kwaliteit daarvan goed is, met een niet te hoge EC. Hoogheemraadschap Delfland hoort dezelfde geluiden. Het natriumgehalte loopt er wel iets op, maar levert vooralsnog geen problemen op. Hooguit moet Delfland af en toe snel een verstopte duiker doorspoelen, om de doorstroming en aanvoer te herstellen. Met de droogte hoopt zich makkelijker vuil op.

Volgens Waterschap Limburg is er in haar regio voldoende bronwater beschikbaar. Bij een deel van de bronnen is de waterkwaliteit zelfs vergelijkbaar met hemelwater uit het bassin.

Niet blijven recirculeren

Toch komen overal vandaan wel wat geluiden binnen van telers die het natrium-gehalte op zien lopen, zeker bij gebruik van leidingwater. Ze gaan tot de uiterste grens qua risico voor het gewas, maar bij nog heel lang aanhoudende droogte zal het volgens Meis toch niet altijd gaan lukken om volledig te blijven recirculeren. Er zal dan toch een keer geloosd moeten worden. Overigens raadt Meis tuinders aan om alvorens te gaan lozen ook te kijken aar onderbemalingswater.

Substraattelers ontsmetten extra

Substraattelers die zijn aangewezen op slootwater om hun bassin gevuld te houden, moeten hun gietwater ontsmetten. Voor telers die grotere hoeveelheden slootwater moeten gebruiken kan dat een probleem gaan vormen, omdat de capaciteit van hun ontsmettingsinstallatie is uitgelegd op het drainwater, en niet op forse extra innames vanuit de sloot.

Beheer
WP Admin