Glastuinders eens over collectieve heffing

31-10-2018 | |
Glastuinders eens over collectieve heffing
Glastuinders eens over collectieve heffing

De besturen van de coöperaties in de glastuinbouw hebben groen licht gegeven voor het bij het kabinet ter verbindendverklaring aanbieden van het onderzoeksprogramma Kennis In Je Kas.

Daarmee lijkt het voortbestaan van de 3 grote onderzoeksprogramma’s voor de glastuinbouw verzekerd. Na de opheffing van het Productschap Tuinbouw (PT) konden Kas Als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof nog tot dit jaar gefinancierd worden vanuit de financiële erfenis van het PT. Dat geld is nu op.

Draagvlak heffing groot genoeg

Nieuw geld moet net als in de PT-tijd voor de helft bij de telers zelf vandaan komen, waarna de overheid het budget verdubbelt. Het draagvlak onder de glastuinders voor het betalen van een heffing voor het doen van gewasoverschrijdend onderzoek bleek uit een peiling door LTO Glaskracht Nederland groot genoeg. Maar wel op voorwaarde dat álle glastuinders zouden meebetalen, zo bepaalde de na de peiling bijeengebrachte Ondernemersgroep Kennis In Je Kas (KIJK).

Tekst gaat verder onder foto

Onderzoek naar weerbaar telen maakt deel uit van collectief te financieren gewasoverschrijdend onderzoek. - Foto: Gerard Boonekamp

Onderzoek naar weerbaar telen maakt deel uit van collectief te financieren gewasoverschrijdend onderzoek. – Foto: Gerard Boonekamp

Akkoord gehaald bij alle besturen

In die ondernemersgroep was een 27-tal telersverenigingen en coöperaties uit de glastuinbouw vertegenwoordigd. De besturen van al die clubs moesten vervolgens ook nog wel akkoord gaan met het door die groep overeengekomen voorstel voor een collectieve financiering van de 3 onderzoeksprogramma’s. Dat akkoord is er gekomen en via de Brancheorganisatie Groente en Fruit en Sierteelt vraagt de tuinbouw nu het ministerie van landbouw om een Verbindend Verklaring, aldus Glaskracht-voorzitter Sjaak van der Tak.

Ministerie beoordeelt voorstel

Met het van kracht worden van zo’n verklaring zouden ook de laatste 10% tuinders met meer dan een halve hectare glas maar géén lidmaatschap van LTO Glaskracht Nederland of een van de ondertekenende afzetcoöperaties, wettelijk moeten gaan meebetalen aan de 3 onderzoeksprogramma’s. Het ministerie heeft nu enkele maanden de tijd om te beoordelen of het voorstel inderdaad passend is voor een wettelijke Verbindend Verklaring.

Heffing van € 350 per hectare

Als ook in Den Haag het licht op groen gaat, kan een uitvoeringsorganisatie bij alle Nederlandse glastuinders de heffing gaan innen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 350 per hectare. Het zou de eerste collectieve heffing zijn die via de BO Groente en fruit en Sierteelt met succes bij de minister is ingediend.

Lees ook: ‘Teler heeft keuzes voor gezamenlijkheid’

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer