Glastuinbouw produceert 10% van elektriciteit

04-01-2011 | Laatste update op 27-10 | |
Glastuinbouw produceert 10% van elektriciteit

De Nederlandse glastuinbouw is goed voor 10% van de nationale elektriciteitconsumptie. Zij gaat efficiënter om met energie dan in 1990 en produceert ook efficiënter elektriciteit.

De sector ligt volgens LEI-gegevens goed op koers voor de doelen voor 2020 op het gebied van CO2-emissie en energie-efficiency, hoewel in 2009 een lichte teruggang te zien was t.o.v. 2008. Het aandeel duurzame energie blijft gelijk aan 2008.
De glastuinbouw gebruikte in 2009 53% minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990. De energie-efficiëntie is hiermee nog 4%-punten verwijderd van het doel van 57% voor 2020 in het Agroconvenant. In 2009 trad een verslechtering op met 3%-punten. Dit komt door toename van het primaire brandstofverbruik vanwege verminderde elektriciteitsverkoop per m2 kas, samen met  een kleine daling van de fysieke productie per m2.

CO2-emissie
De CO2-emissie voor de teelt was in 2009 zo´n 1,5 Mton lager dan in 1990. Dit overtreft de doelstelling uit het Agroconvenant voor 2020 (een reductie met 1 Mton) maar ligt nog wel onder  de ambitie voor 2020 (reductie 2 Mton). In 2009 nam de emissie toe tot van 5,1 tot 5,3 Mton. Dit komt door een lichte toename van het areaal glastuinbouw en van het fossiele brandstofverbruik per m2 kas.

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw kwam in 2009 uit op 7,0 Mton. Dat is 1,7 Mton hoger dan de emissie voor de teelt. Het verschil komt door de verkoop van elektriciteit uit warmtekracht-installaties. Daar staat wel een nationale reductie ten opzichte van 1990 tegenover van 2,2 Mton CO2 door de efficiëntere productie in vergelijking met elektriciteitscentrales. De nationale reductie door de warmtekracht-installaties zat daarmee in 2009 bijna op de doelstelling van 2,3 Mton voor 2020 in het Agroconvenant.

Duurzame energie
Het aandeel duurzame energie nam in de periode 2000-2009 toe van 0,1 tot ruim 1,3%. De doelstellingen in het Agroconvenant van 4% in 2010 en 20% in 2020 liggen echter nog ver weg. De belangrijkste duurzame energievormen voor de glastuinbouw zijn zonnewarmte, inkoop van duurzame elektriciteit, biobrandstof, inkoop van duurzame warmte en aardwarmte.

Warmtekracht-installaties
Het vermogen van wk-installaties van tuinders is in de periode tot en met 2009 toegenomen tot bijna 3.000 MWe. Hiermee is in 2009 zo’n 11 mld. kWh elektriciteit geproduceerd, ongeveer 10% van de totale nationale consumptie. Vanaf 2006 is de hoeveelheid verkochte elektriciteit groter dan de inkoop, waardoor de glastuinbouw netto leverancier is van elektriciteit. Ondanks de verdere groei van het wk-vermogen in 2009 bleef de elektriciteitsproductie gelijk door een kortere gebruiksduur van de installaties. Het gebruik van wk’s had in 2009 een positief effect op de energie-efficiëntie van 20%-punten. 

Bron: LEI
 
 

 

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Gfactueel
Meer over


Beheer