Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw op afstand gezet in Westland

De glastuinbouw in Westland krijgt bij besluiten in de gemeente een adviesrol, niet langer een bindend advies. Dat is de uitkomst van een wijziging van de adviesstructuur in Westland over ruimtelijke ordening.

Met drie van de vier leden in de Adviescommissie Glastuinbouw heeft Glastuinbouw Nederland nog een prominente plek in de nieuwe adviescomissie. Die komt in de plaats van het Voorbereidend Coördinerend overleg (VCO). Dat leek wel een besluitvormingsorgaan, was de kritiek.

Wethouder Albert Abee erkent dat door de oude commissie met bindend advies soms wat ‘ongenuanceerd naar het eigen belang van de groep’ werk gekeken. In de nieuwe adviescommissie is het advies niet bindend. Het college van burgemeester en wethouders kan dat naast zich neerleggen, maar dan moet dat in een collegebesluit wel aangegeven worden.

Het werk van de adviescommissie glastuinbouw wordt niet openbaar. Volgens Abee wordt de commissie soms om een advies gevraagd over zaken die nog niet naar buiten kunnen, omdat dit bijvoorbeeld grondposities in de gemeente aangaat.

Georganiseerde leden

De oppositiepartij Westland Verstandig heeft de samenstelling van de adviescommissie ter sprake gebracht in een raadscommissievergadering. De commissie bestaat uit leden van Glastuinbouw Nederland. Westland Verstandig wil controleren of zij over vergunningsaanvragen van leden van Glastuinbouw Nederland hetzelfde adviseren als van niet-leden. Abee stelt dat de adviezen worden gewogen. Er is geen evaluatiemoment in de termijn van vier jaar. Als de adviezen drie keer niet werken, kan dat aanleiding zijn om te kijken naar de werking, stelt hij.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin