Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw niet mee in plan Veerman

Glastuinbouw Nederland ziet geen rol voor glastuinbouw in het plan Veerman voor een langjarig transitieprogramma.

Een coalitie van bestuurders uit de agrarische sector, het bedrijfsleven, natuurorganisaties en wetenschappers wil dat het nieuwe kabinet met de sector een langjarig programma afstemt, gericht op verduurzaming. Ook beprijzen van CO2 is onderdeel van het programma dat de bestuurders voorstellen.

Geen glastuinbouwplan

Na afstemming concludeert Glastuinbouw Nederland dat het plan Veerman, ondanks de CO2-passage, een landbouwplan is. De glastuinbouw blijft daardoor vasthouden aan het eigen overleg met de overheid over een nieuw glastuinbouwakkoord. Het CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw speelt daar een grote rol in, laat Glastuinbouw Nederland weten. Een akkoord voor een nieuw meerjarenakkoord voor de glastuinbouw zal op korte termijn niet tot stand komen, is de verwachting.

Brief formateur

Glastuinbouw Nederland heeft een brief naar de formateur gestuurd. De ondernemersorganisatie pleit voor een goed fiscaal systeem dat de energietransitie stimuleert zonder een aanslag te plegen op het rendement. Ook wordt in de brief nadruk gelegd op inzet van rest- en aardwarmte en CO2 plus voortzetting van het innovatieprogramma Kas als Energiebron. Het zijn onderdelen die ook in een nieuw glastuinbouwakkoord moeten staan later dit jaar.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin