Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw Nederland haalt bakzeil over plattelandswoning

Een van de twee bedrijfswoningen bij een fruitkwekerij aan de Huydecoperweg in Almere mag worden omgezet in een plattelandswoning. Dat heeft de Raad van State beslist. Glastuinbouw Nederland maakte bezwaar tegen de omzetting.

Die plattelandswoning is een obstakel bij een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in het gebied, volgens de glastuinders. De omzetting naar plattelandswoningen gebeurt volgens de Glastuinbouw Nederland te vaak. “Een plattelandswoning is feitelijk een burgerwoning”, zegt de woordvoerder van de vereniging. Ze hebben enige mate van bescherming tegen overlast. Omliggende glastuinbouwbedrijven kunnen het leefklimaat van de bewoners van die woningen aantasten en hebben daarom minder ontwikkelingsmogelijkheden.

Almere wil niet wachten

Maar de gemeente Almere vindt dat leegstaande bedrijfswoningen weer gebruikt moeten worden. Daarom is in beleid vastgelegd dat ze mogen worden omgezet in plattelandswoning, zodat die kunnen worden gebruikt door bewoners die niets met het bijbehorende bedrijf te maken hebben. Ze mogen niet worden omgezet als ze een obstakel vormen voor bestaande bedrijven of bestaande uitbreidingsmogelijkheden.

Toekomstige uitbreiding niet concreet

Dat is volgens de Raad hier niet het geval en dus kan de bedrijfswoning een plattelandswoning worden. De toekomstige veranderingen in het gebied Buitenvaart zijn volgens de Raad niet concreet genoeg om daarvoor de omzetting te verbieden. Volgens de Raad is ook gebleken dat er haast geen bestaande uitbreidingsmogelijkheden voor de omliggende glastuinbouwbedrijven meer zijn, omdat deze mogelijkheden al nagenoeg volledig zijn benut.

Share this

Afbeelding
Adrie van der Wel

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin