Glastuinbouw Nederland achter stevige aanpak lozing

06-10-2020 | Laatste update op 24-08 | |
Telers in Westland moeten voorlopig mobiel zuiveren. Collectieve waterzuivering is er niet eerder dan eind 2022. - Foto: Marel Zuivert.
Telers in Westland moeten voorlopig mobiel zuiveren. Collectieve waterzuivering is er niet eerder dan eind 2022. - Foto: Marel Zuivert.

Glastuinbouw Nederland zet zich stevig af tegen illegale lozing van drainwater. Een besluit over collectieve zuivering lijkt in de maak.

Glastuinbouw Nederland steunt het optreden van Hoogheemraadschap van Delfland tegen een recente illegale lozing in Poeldijk. De brancheorganisatie spreekt over ‘rotte appels’ die het voor de ’goede bedrijven verpesten’. “Deze moeten daar zelf de consequenties van dragen’, schrijft de brancheorganisatie in duidelijke bewoordingen op haar website.

De ondernemer wordt een proces-verbaal opgelegd voor de lozing. Bewuste overtredingen worden direct aangepakt. Een onbewuste overtreding wordt meestal niet direct beboet, maar de ondernemer krijgt dan de gelegenheid de overtreding op te lossen.

Foto: 2

Cruciale fase collectieve zuivering

Glastuinbouw Nederland werkt intensief samen met Delfland en andere waterschappen aan het verbeteren van die waterkwaliteit. Juist deze week vindt bestuurlijk overleg plaats met het Hoogheemraadschap, provincie Zuid-Holland en gemeente Westland over een collectieve zuiveringsinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen bij de AWZI Nieuwe Waterweg. Deze zuivering wordt uitgerust met een ozoninstallatie, een persleiding en een gemaal en moet ongeveer € 12 miljoen kosten. Hoogheemraadschap Delfland wil investeren, maar daarvoor wel de risico’s spreiden bij andere overheden.

Garantiebesluit

Die besluitvorming lijkt in een definitieve fase als de provincie Zuid-Holland en gemeente Westland dit najaar over een garantstelling besluiten van elk € 1,9 miljoen. De garantstelling moet risico’s afdekken, zoals het risico dat de coöperatie van tuinders de aflossing op de investering niet volbrengt. Door de coronacrisis zijn de risico’s van faillissementen wel groter geworden, stelde gemeente Westland al in mei. Voorwaarde is dat van minimaal 1.000 hectare kassen het afvalwater kan worden verwerkt. Of dat wordt gehaald, is niet duidelijk. “Na de bestuurlijke overleggen volgende week kunnen we daar wat over communiceren”, stelt Glastuinbouw Nederland.

Risico’s dragen

In een ingezonden brief bij de provincie Zuid-Holland deze week stelt het bedrijf Mussius Advies dat de provincie niet tot een garantstelling kan overgaan omdat het risico door de markt zelf kan worden gedragen en dat zo door overheidsoptreden bedrijven met mobiele installaties oneigenlijke concurrentie wordt aangedaan. Collectieve zuivering biedt grote voordelen om ook medicijnresten en meststoffen te verwijderen uit oppervlaktewater. Nederland kan met deze innovatie bovendien voorop lopen, stelt Glastuinbouw Nederland op haar beurt.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer