‘Glastuinbouw loost te veel gewasbeschermingsmiddelen’

02-12-2014 | |
‘Glastuinbouw loost te veel gewasbeschermingsmiddelen’

De lozing van gewasbeschermingsmiddelen in afvalwater in de glastuinbouw is zo hoog dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het Activiteitenbesluit ervoor gaat aanpassen.

“Binnen een paar jaar moeten dergelijke lozingen tot het verleden behoren”, aldus Henk Hoving, ambtenaar bij I&M. “De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die op deze manier in het water komt, is veel hoger dan we hadden gedacht.” Het probleem komt volgens de ambtenaar uitsluitend voor in de glastuinbouwsector.

Hoving zei dit op een landelijke kennisdag “Emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw’ die het Emmeloordse kennis- en adviesbureau Brooswater vandaag op het Aeres Praktijkcentrum Dronten organiseerde. Op deze dag gaf Hoving een toelichting over de transitie van het Activiteitenbesluit naar de Omgevingswet. Toch vindt I&M het aanscherpen van de lozing van gewasbeschermingsmiddelen zo urgent dat men niet wil wachten op de nieuwe wetgeving – die nog enige jaren op zich zal laten wachten – maar een en ander snel wil regelen via het nu geldende Activiteitenbesluit.

Hoe de uiteindelijke invulling in het Activiteitenbesluit zal zijn kon Hoving nog niet zeggen. Op dit moment is er volgens de I&M-ambtenaar nog volop overleg met de glastuinbouwsector over de wijze waarop de gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater gehouden kunnen worden. Hoving: “Dat zou via het zelf zuiveren van water op het erf kunnen, maar over de definitieve manier van aanpak zijn we nog in overleg.”

Beukema
Eric Beukema redacteur ondernemen


Beheer