Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw loopt tegen grenzen aan in Brabant

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

De ontwikkeling van de glasgroentesector en kasteelt aardbeien past niet meer goed bij het huidige Noord-Brabantse beleid.

De ontwikkelingen en knelpunten zijn in opdracht van de provincie op een rij gezet door bureau Pouderoyen. Het moet de aanleiding zijn voor een provinciale tuinbouwdiscussie. Uit de inventarisatie blijkt dat de glasgroenteteelt voor een belangrijk deel nu in concentratiegebieden is gehuisvest. Veel solitaire bedrijven zijn opgekocht voor de aardbeienproductie met kleinere warmtebehoefte. De provincie wilde met haar beleid in 2010 ontwikkelingsruimte bieden voor 1.800 hectare glas in 2020. Dat zal niet benut worden, omdat het areaal nu op 1.620 hectare ligt door het uitblijven van ontwikkeling in Deurne.

Wenst tot uitbreiding

Bij de bedrijven in de concentratiegebieden is er behoefte aan uitbreiding en herstructurering. Voor solitaire bedrijven buiten de concentratiegebieden knelt de huidige eis van maximaal 3 hectare glas en 0,5 tot 3,0 hectare teeltondersteunend glas (Zundert). De provincie zou moeten nadenken over het samenvoegen van bedrijven in het buitengebied om zo ontwikkeling te krijgen en betere mogelijkheden voor duurzame warmte- of wateropvang van gietwater.

Blijft glastuinbouw de norm?

Pouderoyen concludeert op basis van gesprekken met bedrijven en overheden dat het traditionele glastuinbouwbedrijf de komende jaren het meest dominant blijft. Tegelijk werpt het bureau de vraag op of dat over 15 jaar nog steeds zo is. Dat roept de vraag op dat nagedacht moet worden over gevolgen voor het landschap als gesloten teeltsystemen dominant worden.

Actievere houding

Op gebied van energietransitie is het bedrijfsleven van mening dat de provincie een actievere houding kan aannemen bij het toekennen van middelen en uitvoeren van onderzoek. Ook zou de provincie een standpunt moeten innemen over het duurzame karakter van houtstookinstallaties, blijkt uit het onderzoek. Noord-Brabant werkt actief aan restwarmtebenutting van industriepark Moerdijk en ondersteunt aardwarmteprojecten, maar heeft nog geen project gerealiseerd.

Beheer
WP Admin