Glastuinbouw komt met eigen arbeidspool

24-03-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Boeren en tuinders lanceren een nieuw platform dat vraag en aanbod van arbeid tussen de agrarische sectoren en overige sectoren moet stroomlijnen. Het nieuwe bemiddelingsplatform werkenindelandentuinbouw.nl draait via Kasgroeit, het samenwerkingsverband van Glastuinbouw Nederland, Plantum en de vakbonden om de werkgelegenheid in de glastuinbouw te bevorderen.

Het nieuwe bemiddelingsplatformdraait via Kasgroeit, het samenwerkingsverband van Glastuinbouw Nederland, Plantum en de vakbonden om de werkgelegenheid in de glastuinbouw te bevorderen. Het platform komt naast het vorige week al gelanceerde Help Ons Oogsten van LTO Arbeidskracht. Dat is wat minder specifiek op de glastuinbouw gericht.

Collegiale inleen en uitleen

Op het nieuwe platform van Kasgroeit kan onder meer de zogeheten collegiale uit- en inleen gestroomlijnd worden. Voor glastuinders is uitwisseling van personeel tussen de min of meer tot stilstand komende sierteeltbedrijven en de juist goed op gang komende glasgroentebedrijven misschien wel de meest aantrekkelijke optie. Dat levert personeel op met ervaring in de kas. Ook gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Andere sectoren en uitzendbureaus

Kasgroeit hoopt ook op een toestroom van aanbod uit andere sectoren. Dat kan binnen of buiten de agrarische sector zijn, zoals allerlei uitzendbureaus die hun uitzendkrachten moeilijker kwijt kunnen in stilgevallen sectoren zoals de horeca en veel detailhandel. De tuinbouw voerde daarvoor gesprekken met uitzendbonden ABU en NBBU, met het ministerie van SZW en met uitkeringsinstantie UWV.

Gecertificeerde of schimmige aanbieders

Ook andere vragende agrarische bedrijven dan alleen de glastuinbouw kunnen terecht op het platforrm. Aan de aanbodszijde mikt het bemiddelingsplatform van Kasgroeit met name op gecertificeerde uitzenders. Dat zou een rem moeten zetten op aanbiedingen van arbeid die niet helemaal bonafide lijken te zijn. Telers maken melding van schimmige bemiddelaars van personeel die hen de laatste week benaderen.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer