Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw doet boekje open over zichzelf

Handzame samenvatting van wat de moderne glastuinbouw vermag. - Foto: Glastuinbouw Nederland

Handzame samenvatting van wat de moderne glastuinbouw vermag. - Foto: Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland roept beleidsmakers op om niet over, maar met de sector te praten over concrete stappen naar duurzamer telen. Dat krijgt vorm in het gisteren in Den Haag gepresenteerde boekje ‘Gaan met die circulaire kas!’.

Het boekje van 32 pagina’s is een handzame samenvatting van de ambities van de Nederlandse glastuinbouw op terreinen als energie, milieu, arbeid, gezondheid en welzijn. Zo wil de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal zijn, maar zijn daarnaast nog veel meer bijdragen mogelijk aan bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Voorzetten voor betere regelgeving

Om die ambities te halen, is de medewerking nodig van beleidsmakers en bestuurders bij lokale, regionale, landelijke en EU-overheden en van maatschappelijke organisaties. In ‘Gaan met die circulaire kas!’ worden concrete voorzetten gegeven aan alle overheden inclusief de waterschappen, variërend van de realisatie van warmtenetten in glastuinbouwclusters en de invoering van een verplicht certificeringssysteem voor uitzendbureaus, tot herstructurering en vernieuwing van het glasareaal en het beschikbaar houden van subsidieregelingen. Ook op het gebied van plantgezondheid, water, milieu, arbeid en onderwijs zijn heldere gesprekspunten geformuleerd voor een dialoog met beleidsmakers.

Boekje mee op werkbezoeken

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland overhandigde het boekje dinsdag aan topambtenaren van de ministeries van Landbouw Natuur en Voedsel, Financiën en Economische Zaken en Klimaat. De komende maanden zal het echter ook worden meegenomen op talrijke werkbezoeken aan provincies en gemeentes, waar deels nieuwe raadsleden en wethouders misschien niet allemaal even veel feitenkennis over de moderne glastuinbouw hebben. Als ze een beetje doorlezen hebben ze met ‘Gaan met die circulaire kas’ in 20 minuten tijd een veel beter beeld van wat al goed gaat in de kassen en wat nog beter kan in de communicatie en samenwerking tussen de politiek, de maatschappij en de sector.

Beheer
WP Admin