Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw aanjagende rol warmtenetten

De glastuinbouw biedt zekerheid bij aanbieders van warmte. De sector speelt daarmee een belangrijke aanjagende rol voor warmtenetten.

De provincie Noord-Brabant liet haar energiedoelstelling berekenen voor 2030. Glastuinbouw speelt daarin een belangrijke rol als afnemer van warmte van grote industriële projecten in Moerdijk en Geertruidenberg (Amercentrale). De onderzoekers van Over Morgen en Technopolis Group zien kansen in het opschalen van de warmtenetten in de provincie. De bestaande netten kunnen worden uitgebreid. De infrastructuur zou daarvoor al kunnen worden aangelegd. Dat stimuleert warmtelevering door bedrijven, stellen de onderzoekers.

Kassen bij bronnen

De onderzoekers draaien het ook om in hun analyse. De provincie zou glastuinbouw kunnen plannen in de buurt van goede aardwarmtebronnen. Daarvoor het Brabant met ruimtelijke plannen de instrumenten.

Gevolgen klimaatakkoord

De onderzoekers zien een rol voor de provincie om versnelling van de energietransitie te bereiken. Er is momentum, er zijn goede voorbeelden en de techniek is klaar voor grootschalige toepassing. Als Noord-Brabant een grotere regierol opeist kan de versnelling gerealiseerd worden. Eind dit jaar wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de onderhandelingen van het Klimaatakkoord onder verantwoordelijkheid van minister Wiebes. Daaruit kan bijvoorbeeld meer steun voor aanleg van warmtenetten volgen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin