Glaskracht verder met drie onderzoekslijnen

03-08-2017 | |
Glastuinbouw Waterproof is een van de drie grote onderzoeksprojecten die LTO wil voortzetten. - foto: Joep van der Pal
Glastuinbouw Waterproof is een van de drie grote onderzoeksprojecten die LTO wil voortzetten. - foto: Joep van der Pal

LTO Glaskracht Nederland verwacht nog dit najaar helderheid te geven over de richting en omvang van de drie grote onderzoeksprojecten waar het mee doorgaat.

Uit de ledenpeiling ‘Kennis in je kas’ is eerder dit jaar duidelijk naar voren gekomen dat de leden van LTO Glaskracht voorstander zijn van het voortzetten van de drie grote onderzoeksprojecten. Kas Als Energiebron, Glastuinbouw Emissieloos en Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid worden deels door de tuinders en deels door de overheid betaald. Het tuindersdeel kwam tot nu toe nog uit de gelden van het PT, maar dat is nu op.

Voorstellen aan leden voorleggen

“Uit de ledenpeiling blijkt dat er voldoende draagvlak is voor het doorgaan met de programma’s én het daaraan meebetalen”, stelt directeur Ruud Paauwe van LTO Glaskracht. “Eerst gaan wij de onderzoeksvoorstellen schrijven en deze voorleggen aan vertegenwoordiging van de leden en nadat de gekozen onderzoeksvoorstellen bekend zijn gaan wij ook weer in overleg met de leden hoe de financiering vanuit de tuinbouwbedrijven georganiseerd moet worden en hoe hoog die moet zijn.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer