Doorgaan naar artikel

Glasgroentelers halen topinkomen ondanks duur gas

De laatste oogst voor de teeltwisseling. De goede tomatenprijzen zorgden voor een plus in de opbrengsten over 2021. - Foto: Van Assendelft

De laatste oogst voor de teeltwisseling. De goede tomatenprijzen zorgden voor een plus in de opbrengsten over 2021. - Foto: Van Assendelft

Met een gemiddeld inkomen dit jaar van € 314.000 verdienen glasgroentetelers weer beter dan alle andere agrarische deelsectoren. Dit ondanks de op alle fronten gestegen kosten.

Van alle agrarische deelsectoren is de glastuinbouw in 2020 weer grootverdiener. Vlak na de glasgroentetelers komen de glasbloementelers met € 312.000, op enige afstand gevolgd door de potplantentelers met € 242.000. Van de boerenbedrijven doen de akkerbouwers het met € 58.000 nog het beste. De hogere opbrengsten ten opzichte van 2020 zijn in de glasgroenten vooral gehaald door de 25% hogere tomatenprijzen.

Al sinds 2014 boven € 100.000

Met het zevende jaar op rij met een gemiddeld jaarinkomen van meer dan € 200.000 – en acht jaar meer dan € 100.000 – is de glasgroenteteelt bezig aan een ongekende reeks. De onrust op de energiemarkten zorgt echter wel voor een minder positief sentiment voor 2022. Ook dit jaar is de stijging van de energiekosten veruit de grootste plus in de toch al lange reeks van kostenverhogingen.

Energiekosten netto hoger

De netto-energiekosten (kosten minus opbrengsten van met name stroomverkoop) van het gemiddelde glasgroentebedrijf stegen met circa 29%. Per vierkante meter was die stijging met rond 24% ietsje bescheidener. Op de totale kosten van een gemiddeld bedrijf is het aandeel energiekosten in 2021 geraamd op net iets meer dan een kwart.

Wageningen Economic Research is overigens voorzichtig met de ramingen. Door de volatiliteit van zowel de gasmarkt als de markt voor elektriciteit kunnen de uiteindelijke cijfers wellicht verder dan normaal uit de pas lopen met de raming.

Kosten stijgen met totaal 21%

Naast de kosten voor energie stijgen ook de kosten voor arbeid, uitgangsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen met meer dan 10%. Alleen financieringskosten kenden een kleine daling. Die kostenstijgingen komen overigens deels doordat het gemiddelde glasgroentebedrijf 5% in omvang toenam. Deels gaat het dus om een absolute plus en in minder mate om een relatieve plus ten opzichte van de kosten van bijvoorbeeld arbeid per uur.

Spreiding inkomens vooral naar beneden extreem

De spreiding van de inkomens boven en onder het gemiddelde is dit jaar groter dan anders. Daarbij valt op dat met name de afwijking naar beneden extremer is. Op 20% van de glasgroentebedrijven is het gemiddelde inkomen uit het bedrijf naar verwachting niet hoger dan € 22.000. Het gaat dan om kleinere bedrijven met een dit jaar niet zo goed renderende teelt en met een ongunstige energiemix. De 20% best presterende bedrijven zitten op tot boven € 422.000.

Opvallend aan de inkomensgrafiek sinds 2000 is het hogere gemiddeld niveau ten opzichte van de jaren tot en met 2008, toen tevens sprake was van hoogconjunctuur in de glasgroenteteelt.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin