Doorgaan naar artikel

Glasgebied Siberië loopt vol door erfpachtmodel

De provincie Limburg verpacht 17 hectare grond aan Van Dijck Groenteproducties in glasgebied Siberië.

Daarmee is de ontwikkeling van glastuingebied Siberië afgerond. Wayland Developments, gebiedsontwikkelaar uit Bergschenhoek, heeft de gronden verkocht aan provincie Limburg.

De kavels zijn begin april in erfpacht uitgegeven aan groenteteler Van Dijck Groenteproducties. Dit snelgroeiende bedrijf breidde al eerder uit in Siberië met deze erfpachtconstructie.

Limburgs instrument van erfpacht uniek voor glastuinbouw

Limburg is de enige Nederlandse provincie die met een erfpachtconstructie de ontwikkeling van glastuinbouw stimuleert.

De woordvoerder van de provincie wil de individuele transactie niet toelichten.

Limburg heeft een fonds van tientallen miljoenen euro’s beschikbaar voor erfpacht voor glastuinbouw en logistieke bedrijven.

Als gronden worden teruggekocht van de provincie, komt dat geld weer beschikbaar voor nieuwe projecten.

Vorig jaar bleek als dat Limburg tevreden is over het instrument erfpacht. Er zijn banen gecreëerd en de marktconforme canon van 5% leidt tot een redelijk rendement.

Sterk glasgebied, zegt Wayland Developments

Volgens Arnaud van der Eijk, commercieel directeur bij Wayland Developments, heeft het glastuinbouwgebied zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De focus lag op duurzaam water-, en energiegebruik, maar ook groene aankleding en mobiliteit. ‘’Er is nu een hele serie mooie, veelal lokaal gewortelde bedrijven gevestigd en dat is goed voor de economie van Noord-Limburg.”

Uitbreidingsplannen glastuinbouwgebied

Wayland werkt aan plannen om het glastuingebied richting het westen verder uit de breiden met in totaal zo’n 60 hectare. Deze plannen staan bekend onder de naam Siberië West of Klavertje 13. Uitgifte van grond is nog niet mogelijk zolang planologisch daarvoor nog niet alle procedures zijn doorlopen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin