Doorgaan naar artikel

Glasgebied is geen bebouwde kom

De gemeente Westland mocht voor een vergunning van een kas niet gebruik maken van een regeling voor de bebouwde kom.

Westland moet een nieuw besluit nemen over een vergunning voor een nieuwe kas en silo. De gemeente had de vergunning gebaseerd op een bepaling die gold voor de bebouwde kom. Immers, de kassen en bedrijfswoningen tussen de dorpen zijn een aangesloten bebouwd gebied waar mensen wonen en verblijven, stelde Westland ter verdediging bij de Rechtbank Den Haag. Op basis daarvan werd de omgevingsvergunning verstrekt.

Rechtbank: drie bedrijfswoningen is geen bebouwde kom

Of een gebied tot een bebouwde kom behoort, wordt inderdaad niet door borden begrensd, maar door de bebouwing. In het gebied op 800 meter van Kwintsheul staan echter drie bedrijfswoningen. Dat is niet voldoende om te spreken van een bebouwde kom, oordeelt de rechtbank.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin