Doorgaan naar artikel

Glasgebied Friesland: verlies minstens € 6,7 miljoen

Foto: Friss Holding

Foto: Friss Holding

Als de grondtransactie rondkomt voor het glasgebied Waddenglas, is het verlies € 6,7 miljoen op het project.

Dat blijkt uit een exploitatieberekening van de gemeente Waadhoeke, waartoe Sexbierum behoort. Friss Holding wil in Sexbierum een kassencomplex bouwen en daar fossielvrij telen. Het plan voor 42 hectare kassen wordt in twee delen geknipt. In de eerste fase komt 20 hectare kassen. Daarvoor zijn de vergunningen al rond.

Lange duur en rentekosten

Na twee keer uitstel moet deze maand nog een aantal voorwaarden worden ingevuld, voor een definitief akkoord. De gemeente Waadhoeke gaat er in de exploitatieberekening vanuit dat de koop doorgaat. Het verlies is zo groot vanwege de lange duur en rentekosten, maar ook afboeking van waarde door verkleining van het teeltgebied.

Foto: Friss Holding

Foto: Friss Holding

Als de koop niet doorgaat zal het verlies verder oplopen. De gemeente heeft andere kopers, maar de kosten voor nieuwbouw en teelt zijn gewijzigd door oplopende materiaal- en energiekosten.

De gemeente Waadhoeke is voor een derde verantwoordelijk voor de grondexploitatie. De provincie Friesland en Rijksoverheid dragen dezelfde verantwoordelijkheid voor eventueel verlies. Namens de Rijksoverheid heeft Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) in totaal € 3 miljoen als voorziening opgenomen voor wanneer de ontwikkeling naar glastuinbouw in het gebied helemaal niet doorgaat.

Beheer
WP Admin