Doorgaan naar artikel

Gezondheidsraad: gezondheidsnormen in milieuregels

Gezondheidsraad: gezondheidsnormen in milieuregels

Gezondheidsraad: gezondheidsnormen in milieuregels

Gemeenten en provincies moeten meer instrumenten krijgen om gezondheidsaspecten te betrekken in het milieubeleid, zoals gewasbeschermingsbeleid.

En in de regelgeving moeten goed onderbouwde advies- en streefwaarden worden gehanteerd om gezondheidswinst te behalen. Vooral voor geluid en luchtverontreinigingen moeten normen komen, waarvan lokale overheden mogen afwijken. Dat zegt de Gezondheidsraad in een woensdag verschenen advies over het meewegen van gezondheid in het milieubeleid.

Volgens de Gezondheidsraad zijn niet per se nieuwe regels nodig, ook al leveren luchtverontreiniging en geluidsbelasting ‘nog een aanzienlijke bijdrage aan de ziektelast in Nederland’.

Zorgen over middelen en veehouderij

Bijna overal in Nederland wordt aan de normen voldaan. Toch leven er zorgen in de samenleving over gezondheidsrisico’s van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. De Gezondheidsraad noem onder andere toepassing van gewasbescherming door telers, windturbines en intensieve veehouderij als bronnen van ongerustheid.

Omdat de rol van gemeenten, provincies en andere lagere overheden toeneemt, vindt de raad het belangrijk dat het Rijk zorgt voor goede instrumenten om alle belanghebbenden ook te betrekken bij de afweging.

Economische belangen meegewogen

Daarbij moet meewegen of er veel ongerustheid is en of de gezondheidslast niet bij een beperkte groep terecht komt. Het huidige beleid is vooral gericht op de milieunormen. Omdat in die normen ook de economische belangen mee worden gewogen, komen de gezondheidseffecten soms in het gedrang, vindt de Gezondheidsraad. “Daardoor veroorzaakt bijvoorbeeld luchtverontreiniging nog een forse ziektelast, terwijl de normen in vrijwel heel Nederland worden gehaald.”

Beheer
WP Admin