Doorgaan naar artikel

Gezondheidsraad focust op middelendrift

De Gezondheidsraad onderzoekt of voorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen de omwonenden voldoende beschermen.

In het Werkprogramma 2013, dat vandaag bekend werd, staat dat de raad kijkt naar middelengebruik in de glastuinbouw, fruitteelt en akkerbouw. Dat onderzoek is gestart in 2011 en eindigt halverwege 2013. Dan wordt een uitspraak verwacht. Volgens de Gezondheidsraad is er maatschappelijke bezorgdheid op dit punt.De onafhankelijke adviesraad vraagt zich af in hoeverre gewasbeschermingsmiddelen door de lucht verspreid worden en terecht komen bij bewoners van het agrarisch gebied.In het programma stelt de Gezondheidsraad: “mochten er aanwijsbare risico’s bestaan dat de gezondheid van omwonenden in gevaar komt, dan wordt uiteraard de vraag relevant of hierop maatregelen moeten volgen”.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin