Doorgaan naar artikel

Gewasbeschermingsmiddelen ook veilig voor omwonenden

Het Ctgb heeft 116 toegelaten gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld op veiligheid voor omwonenden. Alle middelen bleken veilig te zijn. Het Ctgb ziet dan ook geen aanleiding om in te grijpen in de toelatingsvoorwaarden van deze middelen.

In de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen gebruikte het Ctgb tot begin 2014 geen apart blootstellingsmodel voor omwonenden en omstanders. Dit risico werd indirect meegenomen door de blootstelling te berekenen voor de omstander die beroepsmatig aanwezig is bij de bespuiting. Deze wijze van beoordelen leidt in het algemeen tot een overschatting van de risico’s voor omwonenden en omstanders, waardoor de toegelaten middelen ook voor hen veilig zijn. Vanaf begin 2014 voert het Ctgb deze risicobeoordeling voor omwonenden expliciet uit.

Selectie uit meer dan 850 middelen

Het huidige bestand van toelatingen betreft meer dan 850 gewasbeschermingsmiddelen. Niet elke toelating is relevant met het oog op blootstelling van omwonenden en omstanders. Daarom werd een selectie gemaakt op basis van de wijze van toepassen en het al of niet intensief gebruik van de middelen. In totaal zijn 116 middelen doorgerekend, 88 middelen die door ‘opwaarts spuiten’ worden toegepast en 28 middelen voor de bollenteelt. Bij de herbeoordeling op basis van het EFSA-model blijken alle toegelaten middelen veilig te zijn. 109 middelen vielen zonder meer binnen de norm. Voor 7 middelen was aanvullende verfijning van de modelberekening nodig. Het Ctgb trok uit de herbeoordeling de conclusie dat het gebruik van de al toegelaten middelen ook op basis van het nieuwe model veilig is.

Klik hier voor de lijst van beoordeelde middelen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin