Doorgaan naar artikel

Geothermieproject voor kassen én huizen

Aardwarmteproject Wippolderlaan heeft nieuwe SDE++ subsidie toegekend gekregen. Daarmee kan de coöperatie verder met de ontwikkeling van aardwarmte. Uniek aan de subsidie is de eis dat ook woningen worden aangesloten op het warmtenet.

Wanneer de boortorens zullen verrijzen, is nog niet bekend. De locatie van project Wippolderlaan wel. De bron komt bij de kruising Middenzwet en Van Luyklaan op de grens van Kwintsheul en Wateringen. Deze plek ligt redelijk centraal tussen Trias Westland en Den Haag. Daarmee is het een belangrijke schakel in het Warmte Netwerk Westland.

Aan de warmtecoöperatie was in 2020 al subsidie toegekend, maar die dreigde te verlopen omdat het project niet snel genoeg van de grond kwam. Volgens Michiel Kok, corporate finance bij HVC, zijn er diverse oorzaken aan te wijzen waardoor het project vertraging opliep. Zo kostte het veel tijd om een goede locatie te vinden. Ook verliep het vergunningstraject op de boorlocatie moeizaam. ”We gaan nu weer opnieuw met ondernemers in gesprek over de nieuwe contracten. Het gaat om 20 bedrijven en 100 hectare glas uit de glastuinbouwgebieden Wippolderlaan in Wateringen en Zijtwende in De Lier. De intentie om mee te doen is er nog steeds bij de afnemers.”

Nieuwe referentieprijs met WKK-factor

Geothermieprojecten die bij de laatste ronde subsidie toegekend hebben gekregen, hebben minder snel last dat de hoge gasprijs de SDE-steun naar nul terugbrengt. Waar eerst een ketel de referentiewaarde was bij de berekening van het correctiebedrag, is in de nieuwe ronde een WKK-factor gehanteerd. Daarmee sluit de subsidie beter aan bij de waarde van warmte. “Dus ook bij hogere gasprijzen wordt de aardwarmte gesubsidieerd”, zegt Kok. “De referentieprijs van warm water is lager dan in de oude situatie, en dus krijgen we netto meer subsidie.”

Aardwarmte naar woningen

Bij de subsidie is de voorwaarde gesteld dat er ook aardwarmte naar woningen toe gaat. Binnen de SDE++ subsidie zijn voor geothermie 7 categorieën met verschillende voorwaarden. In dit geval is gekozen voor een variant waarbij de gebouwde omgeving is betrokken. Dat sluit aan bij de wens van de gemeente Westland, een grote aandeelhouder van HVC. De gemeente vindt verduurzaming van het glasareaal belangrijk, maar wil ook woningen van het gas af halen. Er is geen eis gesteld aan het aantal woningen dat bij het project moet worden betrokken. Wel ’zoveel mogelijk’ woningen, maar dat is een rekbaar begrip.

Garantie warmtelevering

De warmtelevering aan de glastuinbouw is niet gegarandeerd. Anders gezegd: als de bron stil valt, zullen tuinders zelf voor hun backup moeten zorgen. “Tuinders gaan niet betalen voor back-up”, zegt Kok. “Dat is ook logisch, want ze hebben zelf genoeg back-upvoorzieningen in de vorm van ketels en WKK. We verwachten ook niet dat tuinders hun warmte voor 100% uit geothermie gaan halen.”

Woningen hebben geen back-up

Anders ligt dat voor de gebouwde omgeving. Daar geldt wel een verplichting om warmte te leveren, want woningen hebben geen back-up. Aardwarmte Wippolderlaan zelf levert geen warmte aan de kleinverbruiker. Hiervoor is een aparte vergunning nodig en die heeft HVC Warmte. Deze partij gaat dus de contracten sluiten met de burgers en moet zorgen voor de back-upvoorzieningen. Dus als de geothermiebron uitvalt, dan gaat HVC warmte leveren aan de gebouwde omgeving, maar niet aan de glastuinbouw. Een van de mogelijkheden is dat de glastuinbouw – via HVC warmte – gaat leveren aan de gebouwde omgeving.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin