Doorgaan naar artikel

‘Gemengd gebruik grond vaak fiscaal afgestraft’

Voor landbouwgrond gelden allerlei fiscale vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwvrijstelling in de winstsfeer en de cultuurgrondvrijstelling voor de WOZ. Hartstikke mooi en belangrijk dat er dit soort vrijstellingen zijn. De belastingdruk voor agrarische bedrijven wordt hierdoor flink verminderd.

Natuurlijk gelden de vrijstellingen alleen maar als de grond ook daadwerkelijk in een landbouwbedrijf wordt gebruikt. De vrijstellingen zijn bedoeld voor boeren en tuinders en niet voor anderen. Maar let als boer of tuinder wel op met gemengd gebruik van de grond. Een vereiste is namelijk dat de grond voor meer dan 90% landbouwkundig wordt gebruikt. Is er sprake van gemengd gebruik en bedraagt het niet-landbouwgebruik meer dan 10%, dan is de vrijstelling niet meer aan de orde. Dit is iets waar je je van bewust moet zijn.

Waslijn is privé, dus geen vrijstelling

Een ‘mooi’ voorbeeld dat laat zien hoe het mis kan gaan, is een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Hier kreeg een boer de cultuurgrondvrijstelling voor een deel van zijn grond niet, omdat de grond ook voor privédoeleinden werd gebruikt. Uiteindelijk gaf een waslijn met twee palen de doorslag voor de rechter.

De zaak is kort samengevat de volgende. Een agrariër doet een beroep op de cultuurgrondvrijstelling voor de waardebepaling van een deel van zijn grond voor de WOZ. De gemeente weigert de vrijstelling te verlenen. Onder andere de aanwezigheid van een waslijn duidt op privégebruik, stelt de gemeente. En de rechter is het daar mee eens.

‘Dat hier en daar een schaap loopt, is onvoldoende om te concluderen dat de grond nagenoeg geheel bedrijfsmatig wordt gebruikt’

De rechtbank vindt het op basis van het door de gemeente geleverde bewijs onvoldoende aannemelijk dat de agrariër de grond daadwerkelijk voor ten minste 90% bedrijfsmatig exploiteert. Op de foto’s is een waslijn met twee palen zichtbaar, en ook andere zaken die duiden op privégebruik in de woonsfeer. Het afscheidingshek van de rest van het perceel grasland is ook duidelijk zichtbaar op de foto’s. Er staan verder verschillende bomen op het stuk grond.

Schaap op de foto‘s

Dat er op de foto’s hier en daar een schaap rondloopt, wijst weliswaar – samen met de verklaring van de gemachtigde ter zitting – op gemengd gebruik, maar is onvoldoende voor de conclusie dat de grond ook nagenoeg geheel bedrijfsmatig wordt gebruikt. Het rondlopen van enkele exemplaren van de veestapel op hoofdzakelijk voor privé gebruikt terrein is immers niet ongebruikelijk voor een agrarisch ondernemer zoals eiser, spreekt de rechtbank uit.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin