Doorgaan naar artikel

Gemeente staat ‘verkameren’ tweede en derde bedrijfswoning toe

Foto: Canva/izanbar

Foto: Canva/izanbar

Gemeente Pijnacker-Nootdorp staat toe dat bij bedrijven met meer woningen meer personeel mag inwonen.

Dat blijkt uit de Beleidsnota woningvoorraad Pijnacker-Nootdorp. Daarin beschrijft de Zuid-Hollandse gemeente hoe ze wil omgaan met aanvragen tot wijziging van de zogenoemde woningvoorraad.

Medewerkers onder voorwaarden in bedrijfswoningen

Nu zijn regels voor bedrijfswoningen strikt en mag alleen een huishouden intrekken dat verbonden is aan het bedrijf. Die eis blijft voor de eerste bedrijfswoning ook gelden, maar bij bezit van meerdere bedrijfswoningen worden de regels soepeler. Een tweede of derde huis mag dan onder voorwaarden worden bewoond door meerdere medewerkers die geen huishouden vormen. Daarmee wordt verkameren bedoeld.

Bedrijfswoningen laten bewonen door derden, blijft niet toegestaan. In dat geval moet vanuit de milieuwetgeving een ruime afstand worden gehouden tot het bedrijf waar de woning toe behoorde. “We willen alleen toestaan dat mensen wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering ter plaatse zich daar mogen vestigen.”

Beheer
WP Admin