Doorgaan naar artikel

Gemeente Horst heeft voortaan regels voor tunnels en folie

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Voor teeltondersteunende voorzieningen als tunnels, (asperge)folies en hagelnetten heeft Horst aan de Maas als eerste gemeente in Nederland regels opgesteld. De regels zijn tot op perceelniveau in kaart gebracht, zodat zichtbaar is wat wel en niet op een perceel is toegestaan.

De gemeente Horst aan de Maas heeft kaarten ontwikkeld waarop te zien is op welke percelen teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan en op welke niet. Dat schept duidelijkheid en zo kan een teler vooraf al bekijken wat hij op een bepaald perceel wel of niet mag gebruiken. Daarmee is de gemeente de eerste in Nederland die dergelijke regels in kaart heeft gebracht, meldt De Limburger.

Alles in kaart gebracht

De afgelopen 2 jaar zijn in de gemeente Horst aan de Maas bodem- en landschapsanalyses uitgevoerd en zijn er gesprekken gevoerd met boeren en telers. Verder is bij het opstellen van de kaarten rekening gehouden met natuur, landschap, waterhuishouding, cultuurhistorie en weidse uitzichten. De regels gelden voor tunnels, vliesdoek, aspergefolie en minitunneltjes, hagelnetten en ook voor het aanleggen van trayplantvelden voor de opkweek van aardbeiplanten.

Beheer
WP Admin