Gemeente gebaat bij arbeidsmigrant op teeltbedrijf

23-09-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Voor huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen erf heeft LTO Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgetuigd. - Foto: Lex Salverda
Voor huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen erf heeft LTO Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgetuigd. - Foto: Lex Salverda

LTO Nederland wil gemeentes verleiden snel meer huisvesting van arbeidsmigranten op de teeltbedrijven mogelijk te maken.

Voor internationale werknemers die hier niet langer dan een halfjaar agrarisch werk komen doen, is huisvesting op het teeltbedrijf het meest geschikt. Ook telers die kleinere aantallen mensen voor een langere periode aan het werk hebben, kunnen dergelijke voorzieningen vaak uitstekend op het eigen bedrijf realiseren, aldus LTO in een recentelijk gepubliceerd visiedocument.

“We proberen de gemeentes actie te laten ondernemen met als overweging: wat kan er met weinig weerstand?”, zegt Peter Baltus van LTO Nederland. “Grootschalig en in de dorpskernen, dat ligt gevoelig.” Kleinschaliger en op de bedrijven zelf, dat zou bijvoorbeeld nu veel fruittelers helpen.

Veel weerklank bij telers

Volgens Baltus hebben de LTO-visie en de brief die via de VNG naar alle gemeentes is uitgegaan, vooral bij de ondernemers in de tuinbouw al veel herkenning en erkenning opgeleverd. In een aantal gevallen is er ook al actie op gevolgd bij telers die in de knel zaten met hun gemeente. “Echt beleidsmaatregelen, dat duurt wat langer”, aldus Baltus. Toch hoopt en vertrouwt hij erop dat tussen nu en volgend voorjaar wel degelijk actie zal zijn ondernomen. “Als telers zelf voor oplossingen kunnen zorgen, dan haalt dat toch weer wat druk weg van de woningmarkt.”

Structurelere aanpak in glasgemeenten

Voor gemeentes waar veel bedrijven zijn gevestigd die jaarrond of zo goed als jaarrond arbeidsmigranten hebben werken, zoals in de glasgroenteteelt, is een meer structurele aanpak nodig. Daar is de aanbeveling van de commissie-Roemer, om huisvesting van arbeidsmigranten in te bedden in een breder woonbeleid, volledig van toepassing.

“Waar het op de bedrijven zelf kan, daar roepen we gemeentes op om met de telers en hun organisaties samen te werken. De gemeente zorgt voor het vergunningstraject. Wij zorgen voor gecertificeerde huisvesting, hetzij AKF hetzij SNF. Of misschien al binnen afzienbare tijd een gezamenlijk keurmerk. De gesprekken daarover zijn in gang gezet.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer