Gemeente eist sloop kassen vóór vergunning woning

07-02-2018 | Laatste update op 24-08 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

De gemeente Venlo wil alleen meewerken aan de bouw van twee eco-woningen als omliggende kassen worden gesaneerd.

De tuinder wil twee woningen bouwen naast 6.500 vierkante meter oude glasopstand, maar de gemeente koppelt de medewerking aan de woningen aan het saneren van het oude glas. De Raad van State gaat mee met die gemeentelijke beoordeling.

Landschapswaarde

Venlo maakt daarbij geen gebruik van de ruimte-voor-ruimteregeling (huizen voor kassen), maar stelt op basis van het bestemmingsplan dat de kwaliteit van de omgeving dient te verbeteren voordat huizen gebouwd worden. De teler vindt dat de gemeente dit niet kan eisen en stelt bereid te zijn vrijwillig kassen te slopen. De gemeente wil echter voorkomen dat nadien nieuwe kassen verrijzen op de gronden in Venlo. Het gebied heeft cultuurhistorische waarde vanwege de zichtlijn op een landschapselement, de steilrand.

Afweging

De teler wil echter dat de gemeente zijn aanvraag op dezelfde wijze weegt als eerdere afspraken om huizen te bouwen bij glaspercelen. Venlo erkent dat één geval bekend is waarbij woningbouw werd toegestaan, maar dat dit een foutieve beslissing was.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer