Doorgaan naar artikel

Gemeente draait op voor kosten onteigening kas

Een teler mag in een onteigeningsprocedure uitgebreide begeleidingskosten declareren bij de gemeente Pijnacker.

De gemeente stelt dat het om een simpele onteigening gaat van een oude kas die als beleggingsobject is aangehouden. Daarvoor zijn niet zulke hoge begeleidingskosten nodig. De Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente het niet bij het juiste eind heeft. De rechter oordeelt dat het advies vooral betrekking had op het schadeberekeningen voor het voortzetten van het niet onteigende deel van het bedrijf. De kosten van bijna € 250.000 ton zijn daardoor voor veruit grootste deel redelijk, oordeelt de rechter.

Schadeloosstelling

De gemeente keerde al een schadeloosstellingsvergoeding uit van € 1,5 miljoen aan de teler voor de onteigening van een kleine 3 hectare. Een deel van het bedrijf bleef buiten de onteigening. Ook Rabobank is betrokken bij de zaak. De gemeente keerde een deel van het voorschot aan de bank uit. De bank had een vordering van € 865.000 ingediend, het hypotheekbedrag dat is afgelost.

Aanhelen

De afspraak tussen gemeente en teler liep spaak, omdat de teler volgens de gemeente de afspraak niet na kwam om de bestaande kas aan te helen en de te verwijderen kas te demonteren in plaats van slopen. De rechter oordeelt dat er persoonlijke omstandigheden waren waarom de afspraak nog niet was nagekomen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin