Doorgaan naar artikel

Gelderland steunt ‘verplaatsing’ Glastuinbouwgebied Maasdriel

CO2-hoofdleiding in een kas. - Foto: Gerard Boonekamp

CO2-hoofdleiding in een kas. - Foto: Gerard Boonekamp

Het glastuinbouwgebied de Grote Ingh in Maasdriel komt niet tot ontwikkeling. Daarvoor in de plaats komt er mogelijk in Velddriel ruimte in een gebied met champignonbedrijven.

Dat blijkt uit de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland op woensdag 15 november. Bij de wijziging van de omgevingsverordening staat het gebied van 100 hectare voor de Grote Ingh nog ingetekend, maar in Maasdriel is geen draagvlak voor glastuinbouw. Er lopen gesprekken tussen de provincie Gelderland en Maasdriel om het gebied een andere bestemming te geven en in plaats daarvan in Velddriel glastuinbouw te ontwikkelen. Het zou daarbij moeten gaan om niet-grootschalige bedrijven in combinatie met champignonbedrijven.

Gesprekken al gevorderd

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil van provincie Gelderland erkende woensdag dat het proces hiervoor met de gemeente Maasdriel al is gestart. In de provinciale plannen was Maasdriel lang en ontwikkelgebied. Gelderland liet tien jaar lang Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) glastuinbouw in Bommelerwaard herstructureren. Toen dat projectbureau stopte vorig jaar is de grond gekocht door de gemeente Maasdriel.

Vreugdenhil juichte toe dat een motie van een groot deel van de Provinciale Staten nu ook aandringt op een wijziging van de provinciale plannen. Ja21 wil dat de provincie nu al plannen aanpast, maar in de omgevingsverordening blijft dat dus nog ingetekend. “Nu blijft alles zoals het is. Gemeente en bedrijven en inwoners willen dat het anders wordt. Ambtelijk is al een proces gestart”, zo lichtte Ja21-statenlid Elrie Bakker-Derks de motie toe. Volgens die motie moet de uitbreiding van het glastuinbouwontwikkelingsgebied Velddriel gelijk zijn aan de honderd hectare die nu in het plan voor de Grote Ingh zijn opgenomen.

Gelderse economie sterk houden

Een van de belangrijkste uitdagingen voor Gelderland is de economie sterk houden, zei gedeputeerde Harold Zoet recent tijdens de jaarbijeenkomst van het glastuinbouwpact in Nieuwaal. De afschaffing van het verlaagde energietarief zet bedrijven in de gevormde concentratiegebieden, maar vooral de solitaire bedrijven onder druk. Volgens Zoet laat de collectieve waterzuivering en de aanleg van een CO2-netwerk en smart-grid zien dat er veel collectiviteit is in het zoeken naar oplossingen. Dat is zelfs een voorbeeld voor andere tuinbouwgebieden, zegt Zoet in een verslag van de avond van Glastuinbouw Nederland: “Het cluster is oorspronkelijk ontstaan vanuit een betere indeling van de ruimte. Nu kan ik vaststellen dat het tuinbouwcluster echt heeft geholpen bij het vinden van oplossingen met betrekking tot energie en het terugbrengen van uitstoot. Het is een voorbeeld voor Nederland geworden.” Voor telers is het belangrijk dat beleid voor windmolens wordt versoepeld, maar dat staat juist niet in het coalitieakkoord.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin