Doorgaan naar artikel

Geld voor energiehubs bij netcongestie

Er komt € 166 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van energiehubs. Dat zijn platforms waar bedrijven en particulieren warmte, groen gas en elektriciteit uitwisselen. De focus komt op het tegengaan van netcongestie.

De glastuinbouw kent al projecten met energiehubs rond aardwarmte vooral, maar heeft met de teruglevercapaciteit van elektriciteit een potentieel sterke rol in dergelijke clusters van bedrijven. Al levert de glastuinbouw bij voorkeur terug op piekmomenten; bedrijven worden in glastuinbouwgebieden gevraagd mee te werken aan congestie-afspraken. Op die problemen met de capaciteit van het elektriciteitsnet richt het programma zich nu met name

Stimuleringsprogramma voor energiehubs

Het landelijke stimuleringsprogramma voor energiehubs kent in 2024 drie hoofdlijnen. Ten eerste directe facilitering van de doorontwikkeling van kansrijke energiehub-initiatieven. Hiervoor komt via de provincies € 17,5 miljoen beschikbaar Zo kan gewerkt worden aan het aanstellen van hubregisseurs, advies, selecteren van kansrijke initiatieven en samenwerking met gemeenten en netbeheerders. Daarnaast worden regionale ontwikkelmaatschappijen versterkt en kennis opgebouwd over contractafspraken en financieringsinstrumenten.

Geld is niet voor batterijen

De meeste energiehubs zitten in de verkennende en ontwerpfase. Vaak zijn deze ontwikkelingen gerelateerd aan congestieproblematiek. Energiehubs zijn belangrijk omdat ze helpen de belasting van het elektriciteitsnet te verminderen door lokale samenwerkingen die de opwekking, transport en opslag van energie beter op elkaar afstemmen. Dat kan door de aanschaf van grote batterijen bijvoorbeeld. Het geld is niet bedoeld voor deze investeringen, maar vooral voor advies over samenwerkingsvormen.

In de tuinbouw zijn dergelijke energiehubs al in ontwikkeling. Energiebedrijf Lingezegen Energy mikt in glasgebied NextGarden op zo’n rol als energieplatform. Bij Energiehandelsplatform Roosendaal zijn ook glastuinders betrokken die elektriciteit leveren aan andere bedrijven. Dat is een netwerk van bedrijven uit onder meer land- en tuinbouw. Ook groen gas uit mestvergisters wordt op dat platform verhandeld.

Het doel is ook om een decentraler energiesysteem te ontwikkelen en energiehubs te integreren in gebiedsontwikkeling. Er zullen naar verwachting 60 à 70 initiatieven ondersteund worden in dit programma, is de verwachting.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin