Geen uitzondering seizoenswerk in nieuwe arbeidswet

12-04-2019 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Een uitzondering voor seizoenswerk in de nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB) komt er niet.

Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in antwoorden op vragen van de Eerste Kamer. Kamerleden van VVD, CDA en ChristenUnie wilden weten of er aanpassingen mogelijk zijn in de hoge ww-premies en verplichting van een transitievergoeding vanaf 1 werkdag. Belangenorganisaties noemden deze nieuwe regels een ‘boete op seizoenswerk’ en wilden ervan af. De minister betoogt echter in zijn brief dat dit niet te handhaven en daarom niet uitvoerbaar is. Bij een lagere ww-premie voor seizoenswerk zou de Balastingdienst per werknemer moeten controleren of de werknemer seizoensgebonden werk doet en dan moet kijken of de functie onder een cao met uitzondering valt. Werkgevers zouden deze code bovendien ook kunnen invullen, zonder dat het seizoenswerk betreft.

Transisitievergoeding

Over de transisitievergoeding, de ontslagvergoeding die moet worden betaald bij ontslag van de werknemer, zegt de minister dat het niet in alle gevallen hoeft worden betaald. Dat is zo als de werkgever voor het einde van een lopend contract de werknemer een nieuw contract aanbiedt dat binnen een half jaar in gaat. Een uitzondering is daarom volgens de regering niet nodig.

van Rooijen
Lydia van Rooijen redacteur ondernemen
Meer over


Beheer