‘Geen uitbuiting vluchtelingen in teelt’

18-05-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

De inspectie SZW heeft geen signalen dat vluchtelingen betrokken zijn in uitbuitingszaken op teeltbedrijven in de ‘open teelt’. Dat stelt het ministerie in zijn jaarverslag over 2016.

De Inspectie SZW voerde een aantal verkennende inspecties uit in de omgeving van enkele asielzoekerscentra (AZC’s), maar zonder duidelijke signalen op misbruik. Overigens werd in april 2017 wel een mogelijke uitbuitingszaak met AZC-bewoners gemeld op een preibedrijf in Limburg.

Eén op drie bedrijven in overtreding

In dat jaarverslag maakt de Inspectie resultaten bekend van haar inspecties in de open teelten asperge-, aardbeien-, groente-, bomen- en bollenteelt. Bij 38% van de geïnspecteerde bedrijven constateerde de Inspectie een overtreding; meestal van de Arbeidstijdenwet. Inspecteurs troffen ondeugdelijke registraties aan – waardoor de naleving van de arbeid- en rusttijden niet kon worden controleerd. Ook gaat het om feitelijke overschrijding van de maximaal toegestane arbeidstijden. Slechts een enkele keer constateerde de Inspectie overtredingen op grond van de Wav (illegalen).

Ernstig geval

De Inspectie SZW beschrijft uitgebreid het ernstige misbruikgeval van de illegale medewerker met brandwonden bij grondstomen in een kas. Hij werd door zijn werkgever passende zorg onthouden. De man heeft blijvend letsel overgehouden aan het arbeidsongeval. De baas wilde geen arts of ambulance inschakelen. Een collega zette het slachtoffer af bij de spoedeisende hulp en ging er snel vandoor. Er is een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd. De verdachte is aangehouden en de zaak ligt bij de rechtbank.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer