Doorgaan naar artikel

Geen ToBRFV-scenario voor ToFBV-virus

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen tegen ToBFV. - Foto: Gerard Boonekamp

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen tegen ToBFV. - Foto: Gerard Boonekamp

De vondst van een nieuw tomatenvirus in Nederland in geïmporteerde tomaten leidt vrijwel zeker niet tot maatregelen.

Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) vond het Tomato Fruit Blotch virus (ToFBV) in geïmporteerde tomaten uit de Canarische eilanden. Met de moleculaire techniek Next Generation Sequencing is het virus vastgesteld. Vervolgens zijn internationale plantgezondheidsnetwerken gewaarschuwd.

NIVIP

Het NIVIP is onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en gevestigd in Wageningen. Het NIVIP heeft een speciale status in het Europese plantgezondheidsbeleid. Zo moet het op elk moment crisis- en incidentbestendig kunnen opereren en proactief kunnen handelen. Dat is bij dit virus niet nodig. “We zullen zelf geen officiële maatregelen initiëren omdat op dit moment geen officiële rol voor de NVWA is weggelegd”, laat de NVWA desgevraagd weten.

Geen maatregelen

De NVWA onderneemt ook geen actie tegen de partijen uit de ‘besmette keten’. Er wordt niet verwacht dat het virus een quarantainestatus zal krijgen, zoals het gevaarlijke ToBRFV. “Omdat het ToFBV-virus al langer voorkomt in de EU, en lidstaten geen maatregelen hebben genomen, ligt het niet voor de hand dat dit virus een quarantainestatus zal krijgen. Daarom is het aan de sector zelf om hun verantwoordelijkheid te nemen voor maatregelen op bedrijfsniveau. Dit zal niet vanuit de overheid worden opgelegd”, zo licht de NVWA haar opstelling toe.

Galmijt

Om introductie van dit virus te voorkomen op de teeltbedrijven zijn andere (lichtere) maatregelen nodig dan nu geïmplementeerd voor ToBRFV. ToBRFV verspreidt zich onder andere via contact. Uit experimenten lijkt ToFBV zich echter niet via contact te verspreiden maar mogelijk met behulp van Aculops lycopersici (tomatengalmijt). Deze mijt komt ook in Nederland voor.

In 2018 werd uit Italiaanse en Australische monsters van buitenteelttomaten vastgesteld dat het om een nieuw virus gaat en is de naam ToBFV gekozen.

Beheer
WP Admin