Doorgaan naar artikel

Geen SIG&F-subsidie voor verplichte investering kas

Voor verplichte energie-investeringen in kassen met een korte terugverdientijd is geen Europese subsidie mogelijk. Dat is een wijziging in de regels voor de regeling SIG&F voor 2024. Ook leveringsplicht wordt strikter.

De Europese subsidieregeling Sectorale interventie groenten & fruit (SIG&F) was in 2022 de opvolger van GMO. In 2023 werd de glastuinbouw daarnaast in Nederland onder de regels van de Energiebesparingsplicht gebracht. Dat betekent dat tuinders verplicht worden besparingsinvesteringen te doen met een looptijd korter dan vijf jaar. De regelingen moeten gescheiden zijn. Verplichte investeringen mogen niet met Europese subsidie plaatsvinden.

“Beleidsmatig is het onwenselijk om in Europees verband subsidie te verlenen voor maatregelen die door middel van nationale regelgeving verplicht gesteld zijn. Hiermee wordt namelijk het doel van de energiebesparingsplicht ondermijnd en vervalt het stimulerende effect van de subsidie”, schrijft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de regeling voor 2024. Daarmee zijn naar verwachting 15 investeringen per producentenorganisatie getroffen door de nieuwe beperkende regels.

Controle leden

Die beperking levert extra werk op voor afzetorganisaties. Deze producentenorganisaties moeten vaststellen of een geplande investering niet al verplicht is op de locatie van de leden. Zo moeten zij leden verplichten om de resultaten van eventuele controles op de rapporten te melden aan de producentenorganisatie. De producentenorganisatie stelt deze informatie beschikbaar aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, uitvoerder van de regeling SIG&F.

Ook voor leveringsplicht van leden wordt de regeling SIG&F strenger. Onder omstandigheden moet een producentenorganisatie sneller optreden tegen leden die de leveringsplicht niet nakomen. Nu hoeft de producentenorganisatie pas bij herhaalde waarneming op te treden als een lid meer zelf afzet (buiten de producentenorganisatie) dan is toegestaan. In bepaalde gevallen moet dat in 2024 al vanaf een enkele waarneming.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin