Geen regeling Onwerkbaar Weer voor open teelten

11-02-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Personeel dat thuis zit door winterweer kan door vollegrondsgroente- en fruittelers niet bij het UWV worden aangemeld voor de regeling Onwerkbaar Weer. - Foto: Ruud Ploeg
Personeel dat thuis zit door winterweer kan door vollegrondsgroente- en fruittelers niet bij het UWV worden aangemeld voor de regeling Onwerkbaar Weer. - Foto: Ruud Ploeg

Werknemers in de open teelten die door sneeuw en kou niet kunnen werken, moeten wel worden doorbetaald. De teler kan dat echter niet bij het UWV verhalen.

Naar aanleiding van het winterweer meldt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw dat volgens de cao Open Teelten de werkgever is gehouden het feitelijk loon door te betalen, indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer. De werknemer is gehouden om voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten.

Nieuwe eisen UWV

Op dit moment kan echter door de werkgever geen aanspraak worden gemaakt op de regeling Onwerkbaar Weer van het UWV. Dat komt omdat er nog geen nieuwe cao Open Teelten is met een aangepaste bepaling voor de regeling. Sinds 1 november verlangt het UWV van sociale partners namelijk een meer gedetailleerde omschrijving van wat in een sector precies onder onwerkbaar weer wordt verstaan.

Ook zomerhitte beschrijven

Dat kan zoals nu met kou en sneeuw en ijs te maken hebben, of met onbegaanbaarheid van het land door natheid. Maar ook aan zomerse hitte kan door werkgevers en bonden in overleg een maximum temperatuur worden gehangen. Dat overleg tussen bonden en werkgevers voor een nieuwe cao Open Teelten is wel weer opgestart, maar voor eind deze maand is een tweede verlenging van de vorig jaar verlopen cao voorzien.

Oude overbruggingsregeling Colland

Telers die nog meedoen aan de oude overbruggingsregeling van Colland Arbeidsmarkt hebben wel de mogelijkheid om werknemers vanwege vorst tijdelijk doorbetaald naar huis te sturen. Sinds 1 januari 2018 was het echter al niet meer mogelijk om nog als nieuwe deelnemer bij deze regeling aan te haken.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer