Doorgaan naar artikel

Geen planschade na streep door reconstructie kas

Een grondeigenaar krijgt geen planschade nu de gemeente kansen op reconstructie verkleinde voor die tuinbouwgronden.

Een Westlandse eigenaar van twee tuinbouwpercelen wilde van de rechtbank Den Haag uitpraak over planschade die hem zou toekomen. De twee percelen zijn volgens de eigenaar in waarde gedaald omdat door gemeentelijk beleid reconstructie onmogelijk is geworden.

Alleen in een reconstructie kunnen de percelen tot een volwaardig tuinbouwbedrijf leiden. Afzonderlijk zijn de percelen te klein. De rechter oordeelt op advies van onder meer LTO dat ook op kleinere percelen een volwaardig glatuinbouwbedrijf mogelijk is. De rechter noemt daarbij een grens van 5.000 m2.

Bestemming gewijzigd van percelen

De zaak draait om de bestemming van een aangrenzend perceel. In het nieuwe bestemmingsplan Glastuinbouw Westland is de glastuinbouwbestemming gewijzigd van die percelen. De twee individuele percelen kunnen daardoor niet meer samengevoegd worden met het aangrenzende perceel en dat leidt volgens de eigenaar tot waardedaling.

De rechter vindt dat niet voldoende onderbouwd, ondanks een verwijzing naar een andere voorbeeld in Westland waarbij de gemeente oordeelt dat door oppervlakte en vorm van het perceel niet voldoende toekomst is voor glastuinbouw.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin