Doorgaan naar artikel

Geen ontkomen aan ODE 2020, compensatie lonkt

In kassen wordt steeds meer stroom gebruikt, met als streven zelfs all electric. De ODE remt die ontwikkeling. - Foto: Ton van der Scheer

In kassen wordt steeds meer stroom gebruikt, met als streven zelfs all electric. De ODE remt die ontwikkeling. - Foto: Ton van der Scheer

Ondanks intensief overleg tussen kabinet en tuinbouw gaat de verhoogde ODE voor 2020 toch door. Glastuinbouw Nederland maakt zich op voor het bedingen van compensatie.

De beloofde oplossing voor het onbedoeld hard treffen van glastuinders die van fossiel naar elektrisch overstappen, kan pas in 2021 van start. Tuinders krijgen nu de eerste facturen mét de verhoogde ODE-heffing erin verrekend door hun energiebedrijf toegestuurd. Het devies voor de hele sector: bezwaar maken en voor compensatie gaan.

Formele bezwaarprocedures gelden als eerste stap naar die compensatie. Dat bezwaar maken gaat in samenspraak tussen Glastuinbouw Nederland en de betrokken energiebedrijven. Want formeel zijn het de energiebedrijven – als belastingplichtige van de ODE – die bezwaar moeten aantekenen bij de Belastingdienst.

Bezwaar tegen factuur energiebedrijf

Als tuinder krijg je namelijk geen blauwe envelop van de Belastingdienst met die ODE-heffing, maar een factuur van het energiebedrijf waarin die ODE is meegenomen. De tuinders zouden dan weer bezwaar kunnen maken bij het energiebedrijf tegen die factuur. “Het bezwaar moet gespecificeerd zijn naar de eigen bedrijfssituatie”, stelt Glastuinbouw Nederland. “Die bezwaren kunnen ook worden gestuurd naar de Belastingdienst, als reactie op de verhoogde ODE-heffing.”

Formele afwijzingen terug

Kortom, een heel papieren circus van formele bezwaren, waarop ongetwijfeld evenveel formele afwijzingen zullen worden teruggestuurd. Maar al die facturen maken dit jaar in elk geval wel duidelijk hoe en in welk tempo de elektrificering van de glastuinbouw vordert. Glastuinbouwvoorman Sjaak van der Tak kondigde eind vorige week al aan: “In het tweede kwartaal hoort u meer over hoe we de compensatie voor de glastuinders met die verhoogde ODE-heffing gaan regelen.”

Schouten: ‘Niet de bedoeling’

Dat het kabinet de glastuinbouw inderdaad wil compenseren, lijkt verre van onwaarschijnlijk. Integendeel zelfs, in een interview onlangs met Carola Schouten, formuleerde de minister haar kijk op de ODE-kwestie immers nog als volgt: “In de tuinbouw loopt een discussie over de belastingheffing op gas- en elektraverbruik, de Opslag Duurzame Energie. Tuinders krijgen een hogere rekening, waardoor ze niet de verduurzamingsstappen kunnen gaan zetten. Integendeel, ze worden juist teruggeworpen. Dat is niet de bedoeling. We zijn nuaan het bekijken hoe dat in de praktijk werkt en wat we eraan kunnen doen, want ik wil niet dat de tuinders die voorop lopen het deksel op de neus krijgen. Ik voel me verantwoordelijk om dat op te lossen. Want als dingen anders gaan dan we bedoeld hebben, moeten we dat rechttrekken.”

Tuinders belonen die het goede doen

Compenseren dus. De grote vraag is dan: hoe kan het geld dat in 2020 formeel toch van de glastuinders naar de schatkist zal vloeien, als juridisch én politiek goed uit te leggen compensatie naar diezelfde glastuinders terug? Tot achter de komma moet duidelijk zijn dat het inderdaad gaat om ondernemers die het goede doen en daarvoor beloond mogen worden – ook van Brussel, dat immers toezicht houdt op ongeoorloofde staatssteun.

Een sterke troef die de tuinbouw in handen heeft is het CO2-sectorsysteem. Dat staat al overeind als instrument om de individuele bedrijven, die meer of minder bijdragen aan de klimaatprestaties van de sector als geheel, naar rato te belonen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin