Doorgaan naar artikel

Geen nultarief voor btw op groente en fruit

Het kabinet trekt in de begroting voor 2024 geen geld uit voor een nultarief voor groente en fruit, blijkt op Prinsjesdag. De maatregel zou de schatkist tot wel € 1 miljard hebben gekost, maar is volgens de Belastingdienst doelmatig noch doeltreffend.

Bezwaren tegen een nul-tarief voor groente en fruit werden met name door de Belastingdienst geopperd. Dat maar de helft van het door consumenten genoten btw-voordeel ook in meer aankopen zou worden omgezet is een heikel punt: een btw-verlaging zou daarmee onvoldoende doelmatig zijn. Bovendien zouden met name consumenten die al veel groente en fruit kopen meer van het belastingvoordeel genieten.

Afbakeningsproblematiek en tijdelijk effect

Verder haalden critici van het voorgenomen besluit de afbakeningsproblematiek aan. Waar ligt de grens van wat nog vers en onbewerkt mag heten? Snijden of doppen en in een potje doen? Snijden of schillen en in een zakje? En ten slotte was er twijfel aan de duur van het goede gevoel van een prijsvoordeel bij de consument. Omdat prijzen van groente en fruit sowieso fluctueren met de tijd van het jaar, zal na een paar keer prijsstijging als gevolg van tijdelijk minder aanbod het idee dat groente en fruit goedkoper zijn zijn verdwenen, aldus veel economen en fiscalisten.

Lees ook: Lage btw op groente en fruit verandert ‘hamsterbrein’ in mens niet

Gezondheid omhoog en zorgkosten omlaag

De voorstanders hebben het vooral over gezondheidsbevordering. Als de berekeningen van de onderzoekers die het kabinet in de arm heeft genomen kloppen en we gaan 4% meer groente en fruit eten als gevolg van de btw-verlaging, dan is dat pure winst. Niet alleen verhoogt het het welbevinden van de Nederlander, ook zal het per saldo leiden tot minder zorgkosten.

Gekeken naar de keten zijn er alleen maar voorstanders. Geen btw meer zou immers betekenen dat er jaarlijks tot € 1 miljard minder uit de keten weglekt naar de schatkist. Dat geeft extra ruimte in de budgetten van de teler tot en met de consument.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin