Doorgaan naar artikel

Geen landelijke spuit- of teeltvrije zones

Er komen vooralsnog geen landelijke spuit- of teeltvrije zones om omwonenden te beschermen tegen effecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de wetenschappelijk onderbouwing voor zo’n maatregel ontbreekt.

Geen onaanvaardbare risico‘s

Het is in blootstellingsonderzoek wel vastgesteld dat meetbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in lucht, huisstof en urine kunnen worden gevonden. De minister zegt dat uit hetzelfde onderzoek echter ook bleek dat er geen grenswaarden werden overschreden en dat er ook geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid waren.

Afspraken op lokaal niveau

Toch wil de minister dat op lokaal niveau wel nadere afspraken worden gemaakt tussen omwonenden en telers. Zij suggereert dat telers de perceelranden anders inrichten, zodat er minder kans is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Verder bepleit ze de versnelde invoering van technieken om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Volgens de minister is het op zich al goed als er een goed contact is tussen telers en omwonenden over de te nemen maatregelen. In de provincies Drenthe en Overijssel worden gesprekken tussen boeren en burgers gevoerd onder begeleiding van een adviesbureau.

Richtsnoer

Ondertussen heeft Schouten er bij de Europese Commissie op aangedrongen om tot een richtsnoer te komen, dat kan worden gebruikt om te bekijken of er sprake is van effecten door een optelsom van gewasbeschermingsmiddelen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin