Doorgaan naar artikel

Geen kassen in Prinsenbeek, wel huizen met ruimteregeling

Gemeente Breda kan op de plek waar glastuinbouw was gepland (Prinsenbeek), huizen bouwen met de ruimte-voor-ruimteregeling.

De Raad van State wijst beroep van een milieu-organisatie af. Zij waren tegen de huizenbouw. Als op die plek eerder geen kassen werden gebouwd vanwege de landschappelijke waarde, zijn huizen daar ook ongewenst, stelt de milieugroep.

De glastuinbouw kwam er eerder niet vanwege protesten van omwonenden. De gemeente wil nu een beperkt aantal woningen plaatsen, maar de milieugroep denkt dat de gemeente dit doet om claims van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (BOM) tegen te gaan. Die claims zouden dreigen als geen kassen worden ontwikkeld, maar de rechter ziet niet in dat dit argument speelt.

Huizen voor stallen op kasgrond

De gemeente wil de ruimte-voor-ruimte-regeling toepassen. Dat betekent dat vanwege eerder gesloopte stallen in Brabant elders huizen kunnen worden gebouwd. De milieugroep vindt dat geen juiste gang van zaken, maar ook hiervan zegt de rechter dat de regeling daarvoor bedoeld is. Het slopen van stallen elders leidt daar tot winst van landschappelijke waarde en kan op een voormalig glasgebied worden ingezet.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin