Doorgaan naar artikel

Geen boete voor teler op wachtlijst huisvestingskeur

Huisvesting Poolse arbeiders bij een fruitteler. - Foto: Groenten&Fruit

Huisvesting Poolse arbeiders bij een fruitteler. - Foto: Groenten&Fruit

Telers krijgen meer tijd voor certificering van huisvesting waarvoor ze loon inhouden bij medewerkers.

Werkgevers die zich hebben aangemeld bij een geaccrediteerde certificeerder om de huisvesting van hun arbeidsmigranten te laten goedkeuren, mogen vooraf alvast huisvestingskosten inhouden. Ook al is de certificerende instelling waarbij de teler zich heeft aangemeld nog niet toegekomen aan het goedkeuren van de huisvesting volgens de normen van de tuinbouw-cao’s, dan nog zal de Inspectie SZW geen boeterapport opmaken als bij controle blijkt dat loon wordt ingehouden zonder zo’n certificering.

Deze zogenoemde ingroeiperiode geldt uiterlijk tot 1 april 2019. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per Kamerbrief bekendgemaakt.

Aanpak schijnconstructies: geen inhoudingen

Sinds 2017 mogen werkgevers op grond van de Wet aanpak schijnconstructies op het wettelijk minimumloon geen geldbedragen inhouden. Uitzonderingen daarop zijn inhoudingen voor zorgverzekering en huisvesting. Inhoudingen voor huisvesting op basis van een schriftelijke volmacht van de werknemer zijn echter alleen toegestaan tot maximaal 25% van het minimumloon, mits de verhuurder is gecertificeerd door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificerende instelling.

Tijd te krap voor certificeerders

Voor die certificering moeten dan normen zijn vastgesteld per cao, zoals kort geleden in de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw is gebeurd. FNV, CNV en LTO hebben het ministerie laten weten dat het praktisch onuitvoerbaar is voor de certificerende instellingen om tijdig voor het komend teelt- en oogstseizoen de huisvesting op deze normen te controleren en te certificeren. Vandaar het verzoek om een ingroeiperiode, waarin werkgevers die zich reeds hebben aangemeld bij een geaccrediteerde certificeerder, alvast huisvestingskosten mogen inhouden.

Eigen verklaring goed werkgeverschap

Staatssecretaris Van Ark gaat nu met deze ingroeiperiode akkoord. Voorwaarde is wel dat de betreffende certificerende instelling vanaf uiterlijk 1 juli dit jaar is geaccrediteerd én dat de werkgever op grond van de cao een eigen verklaring heeft getekend waarin hij of zij verklaart zich als goed werkgever te gedragen en de cao Open Teelten of Glastuinbouw onverkort toe te passen.

Beheer
WP Admin